13 grudnia wirtualna premiera książki „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników” wydanej przez Muzeum w Gliwicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 
O godzinie 12.00, na muzealnym kanale YouTube udostępniona zostanie rozmowa poświęcona gliwickiej opozycji. O książce rozmawiać będą dr. Bogusław Tracz, redaktor publikacji  i Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. Gliwice były w ostatniej dekadzie PRL jednym z najważniejszych ośrodków opozycji i oporu społecznego w całym województwie katowickim, a niektóre osoby z opisanych w książce środowisk odegrały również ważną rolę w skali ogólnopolskiej, a po 1989 r. pełniły najważniejsze funkcje państwowe i samorządowe.  

W niedzielę także o godzinie 12.00, pod tablicą upamiętniającą Władysława Suleckiego, posadowioną na terenie dawnej KWK „Gliwice”, przedstawiciele muzeum, prezydenta oraz samorządu złożą kwiaty i zapalą znicze. 

Władysław Sulecki, gliwiczanin, patriota, robotnik, człowiek niezłomniej wiary, który od lat 60. XX wieku czynnie walczył z komunistycznym zniewoleniem. Był współzałożycielem pierwszych w powojennej Polsce, powstałych w 1978 r., Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, które przygotowały grunt pod narodziny fenomenu „Solidarności”. 

 - Odsłonięcie w 2014 roku poświęconego mu pomnika zainicjowało wieloletni projekt Gliwicka Opozycja 1945 – 1990. Jego uwieńczeniem jest prezentowana właśnie książka. Chcemy chronić pamięć o działalności gliwickich opozycjonistów, aby była nie tylko słowem wyrytym w kamieniu, ale przede wszystkim w naszej indywidualnej i zbiorowej pamięci, pomagając odróżniać dobro od zła, ziarno od plewy - mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Książkę można zakupić w cenie 35,00 zł. w muzealnej Naszej księgarni na stronie:
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj