Długo oczekiwany, szósty tom niezwykle popularnej i cenionej przez miłośników historii i zabytków serii wydawanej przez Muzeum w Gliwicach można kupić w Willi Caro i przez stronę muzeum. 
W najnowszej publikacji  o historii dwóch gliwickich dzielnic - Łabęd i Szobiszowic - którym poświęcono kolejno XV i XVIII edycją Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Redaktorami VI tomu serii są gliwiccy muzealnicy: Monika Michnik, archeolog i Damian Recław, historyk.

Dwie dzielnice ważna dla miasta 

 -Dzieje Gliwic i ziemi gliwickiej odkrywać można na wiele sposobów, o czym świadczą realizowane nieprzerwanie od lat 18 Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Ich pokłosiem jest seria „Gliwice znane i nieznane” – złożona z tematycznych przewodników, wyczerpująco opisujących zabytki miasta, w tym również takie, które nie są znane lub wręcz niedostępne dla mieszkańców. Przewodniki odsłaniają przed nami kolejne, często fascynujące wątki historii i kultury naszego miasta. Tym razem dwie dzielnice miasta, które miały kapitalne znaczenie dla jego rozwoju – Łabędy i Szobiszowice - mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Kultura łużycka. Zobacz to! 

W części poświęconej Łabędom, znajdziemy między innymi omówienie jednego z najciekawszych i zupełnie nieoczekiwanych odkryć archeologicznych XX wieku. Było nim odkrycie w Łabędach – przypadkowo, podczas wybierania piasku – cmentarzyska kultury łużyckiej liczącego około dwóch i pół tysiąca lat (datowane na 650 – 400 r. p.n.e.). Znajdziemy też informacje o dwu średniowiecznych grodziskach, które były tu usytuowane.  - Reprodukcje archiwalnych map, pocztówek i fotografii pozwolą zapoznać się i umiejscowić charakterystyczne dla dzielnicy obiekty sakralne, a także łabędzkie pałace. W związku ze szczególnym znaczeniem gospodarczym tej dzielnicy osobno opracowano rozwój łabędzkiego przemysłu i znajdujące się na jej terenie obiekty transportowe. Podczas lektury kolejnych artykułów przemierzymy Łabędy historyczną ścieżką wiodącą od średniowiecza aż do współczesności – mówi Monika Michnik, redaktor VI tomu.

Szobiszowicki duch przedsiębiorczości 

Szobiszowice to obecnie jest to nieco zapomniana i niedoceniana dzielnica Gliwic, ale w przeszłości miała ona kluczowe znaczenie dla ich przekształcenia w nowoczesne miasto. Szczególna rola przypadła tutaj powiązanej z Sobiszowicami (bo to prawidłowa polska nazwa tej miejscowości) kolonii Nowa Wieś (niem. Neudorf). Istniała ona pomiędzy placem Piastów a 18. śluzą na Kanale Kłodnickim. To właśnie w niej, w pierwszej kolejności, powstały nowe prywatne już – a nie jak państwowe jak Huta Królewska – zakłady przemysłowe. Grupowały się w większości wzdłuż Kanału Kłodnickiego, a potem linii kolejowej i wytoczonych nowych dróg: Toszeckiej, Tarnogórskiej i Śliwki. Wykreowany w niej duch przedsiębiorczości prywatnej był inspiracją dla licznych innych inwestorów, którzy wznieśli swe zakłady w tym samym rejonie.  

- Część „Gliwic znanych i nieznanych” poświęcona Szobiszowicom obejmuje teksty i materiał ilustracyjny aż szesnastu folderów. Przedstawiono w nich pradzieje dzielnicy, jej historię i gospodarkę, rozwój terytorialny, znaczące obiekty sakralne, wybrane szkoły, dawne osiedla mieszkaniowe, i inne godne uwagi obiekty zabytkowe. Osobno omówiono okres plebiscytu i powstań śląskich w tej z krwi i kości robotniczej dzielnicy. Zawarte w książce teksty mają charakter popularnonaukowy, jednak w większości zawierają wiele nowych informacji źródłowych, a niekiedy są także pierwszymi i jak dotąd jedynymi opracowaniami danego tematu- mówi Damian Recław, redaktor VI tomu. 
wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Mieszczuch 2021-02-26 09:17:38
    Obecne Gliwice oddalają się od tych prawdziwych Gliwic dbających o miasto a przede wszystkim mieszkańców, teraz liczy się rozgłos dla włodarzy czego efektem jest zabetonowanie, zatrucie, rozjechanie miasta polecam zajrzeć do książki i przenieść w czasy świetności miasta uważanego za jednego z mowocześniejszych i piękniejszych w tamtych czasach.