Nasze miasto znalazło się w czołówce dwóch kategorii prestiżowego rankingu Polish Cities of the Future 2019/20. Raport przygotował zespół analityczny magazynu fDi Intelligence, sekcji grupy brytyjskiego dziennika ekonomicznego „The Financial Times”.
Autorzy zestawienia zebrali dane dla 50 polskich ośrodków miejskich, podzielone na pięć kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność kosztowa, dostępność oraz przyjazne nastawienie do biznesu. 

Wyniki dla każdej z nich przedstawiono  osobno dla miast dużych (powyżej 250 tys. mieszkańców), średnich (od 100 do 250 tys.) i małych (poniżej 100 tys.). 

Nasze miasto zajęło wysokie pozycje w dwóch z pięciu kategorii w grupie średnich ośrodków. Gliwice znalazły się w pierwszej piątce miast o największym potencjale ekonomicznym oraz na tym samym miejscu wśród miejscowości przyjaznych dla biznesu. 

O wyniku w pierwszej kategorii decydował m.in. produkt krajowy brutto, bezrobocie, bilans migracyjny, odsetek ludności czynnej zawodowo czy bezpośredni napływ inwestycji zagranicznych. W drugiej brano pod uwagę  odsetek ludności z wyższym wykształceniem, liczbę firm reprezentujących gospodarkę opartą na wiedzy czy liczbę patentów.

Gliwice nie weszły natomiast do ścisłej czołówki miast inwestujących w kapitał ludzki (uwzględniano m.in. takie wskaźniki, jak liczba kin oraz łóżek szpitalnych - na 10 tys. mieszkańców, odsetek dzieci korzystających z opieki przedszkolnej, tereny zielone, długość życia),  przyciągających niskimi kosztami życia (brano pod uwagę ceny wody, paliwa i gruntów, a także przeciętne wynagrodzenie brutto) oraz otwartych na świat (oceniano dostępność do szerokopasmowego internetu, powierzchnię dróg oraz liczbę połączeń międzynarodowych obsługiwanych przez lotniska znajdujące się w promieniu 80 km). 

W kategorii „kapitał ludzki” lepsze były Rzeszów, Tarnów, Gdynia, Chorzów i Toruń, ze względu na „efektywność kosztową” triumfował Tarnów, za którym znalazły się Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Sosnowiec i Częstochowa, a z uwagi na dostępność za najlepsze uznano Sosnowiec, Chorzów, Tychy, Tarnów i Częstochowę.    

W ogólnej punktacji, z pominięciem różnicowania miast ze względu na wielkość, liderem okazała się Warszawa, przed Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem i Gdańskiem. 

Natomiast wśród średnich ośrodków na szczycie rankingu „miast przyszłości” są Gdynia, Chorzów, Tychy. Rzeszów i Bielsko-Biała. 

(pik)

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • ers 2019-03-11 08:27:01
    Taaaak.... Za to w rankingu przyjazności mieszkańcom... Obróć tabelę, Gliwice na czele!