Polscy inżynierowie i technicy pracujący w Polsce i za jej granicami m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech i na Litwie – przyjechali na Politechnikę Śląską na V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich.

Panele i debaty tematyczne odbywają się  do 25 czerwca w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Do udziału w spotkaniach zaproszeni są również studenci i naukowcy Politechniki Śląskiej.

W tym roku motywem przewodnim zjazdu jest szeroko rozumiana działalność inżynierów na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a samo wydarzenie odbywa się pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety”. Uczestnicy spotkania omówią najważniejsze globalne potrzeby społeczne i cywilizacyjne oraz zaprezentują badania, które realizują w ośrodkach naukowych na całym świecie.

– Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i do zastanowienia się nad przyszłością i wyzwaniami, które stoją przed zespołami badawczymi, przed inżynierami, w kontekście ochrony klimatu i środowiska. Ten temat jest nam szczególnie bliski, ponieważ Politechnika Śląska w swoich Priorytetowych Obszarach Badawczych porusza tę tematykę – powiedział podczas konferencji prasowej rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk.

Rektor dodał, że wydarzenie o silnej tradycji, jakim jest V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich, po raz pierwszy odbywa się w Gliwicach – miejscu nauki i techniki. – Oprócz Politechniki Śląskiej działają tutaj także instytuty Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Instytut Onkologii, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz i bardzo licznie reprezentowane otoczenie społeczno-gospodarcze.

Polskich naukowców działających za oceanem skupia Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Jak powiedział jej prezes prof. Andrzej Nowak, organizacja ma swoich reprezentantów m.in. w Nowym Jorku, Chicago, Silicon Valley w Kalifornii, a także w kilku ośrodkach w Kanadzie.

- Naszym celem jest przybliżenie środowisk naukowo-technicznych w kraju i za oceanem. Chodzi o to, aby obie strony lepiej poznały swoje możliwości i realne oczekiwania. Dotychczasowe zjazdy bardzo pomogły w tym zakresie – podkreślił prof. Nowak.

Wśród gości był także prof. Piotr Moncarz ze Stanford University. – To jest wielkie wydarzenie, o którym marzyliśmy, kiedy zakładaliśmy w Dolinie Krzemowej polsko-amerykańską organizację współpracy i wymiany – organizację budowy mostów między ośrodkami wiedzy technicznej i naukowej – w Polsce i tymi rozrzuconymi po całym świecie – powiedział prof. Moncarz.


Przykładem polskiej naukowczyni , który pracuje i w Polsce, i za granicą jest dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Jej grupa badawcza zajmuje się biodrukiem 3D ze skafoldów, czyli matryc dla wzrostu komórek, które mogą być przydatne w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. – Budujemy bardzo drobne struktury, które będą służyć właśnie jako podstawa dla wzrostu komórek; one odtwarzają naturalne struktury w ciele ludzkim. W szczególności interesujemy się połączeniem tkanek twardych i miękkich, czyli np. połączeń między kością i mięśniem, ponieważ te struktury, kiedy ulegną zniszczeniu np. podczas wypadku lub też uprawiania sportu, są bardzo trudne do regeneracji i odtworzenia w naturalny sposób – powiedziała dr Włodarczyk-Biegun.

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano od XIX w. Pierwszy odbył się w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech zaborów i emigracji. Ważnym celem inżynierskich spotkań była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Do tej tradycji powrócono organizując w latach dziewięćdziesiątych, w organizowanych przez FSNT-NOT sympozjach „Polacy Razem”. Dwa pierwsze sympozja odbyły się w Warszawie, a kolejne w Londynie, Wilnie i we Wiedniu. W ich wyniku polscy inżynierowie mieszkający i pracujący poza graniami zaczęli nawiązywać kontakty z polskimi uczelniami, instytutami badawczymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

Spowodowało to podniesienie rangi organizowanych spotkań nadając im rangę zjazdu. FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP), który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Wówczas też zdecydowano, że światowe zgromadzenia polskich twórców techniki odbywać się będą co 3 lata.

Program tegorocznego zjazdu obejmuje wiele tematycznych paneli i dyskusji, obejmujących m.in. takie tematy jak: „Rola inżynierów w świecie po pandemii COVID-19”, „Czy sztuczna inteligencja zdetronizuje człowieka”, „Przyszłość – energetyka wodorowa czy inna?”, „Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?”, „Badania kosmiczne”.

Do udziału w spotkania zaproszeni są również studenci i naukowcy Politechniki Śląskiej. Debaty odbywają się do piątkowego popołudnia.

Pełny program na stronie wydarzenia: https://www.szip.org.pl/program/

(mat pras Politechnika Śląska)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj