4 października otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. 
Za naukowy wymiar przedsięwzięcia odpowiadają: Politechnika Śląska, która wśród priorytetowych obszarów badawczych wskazała inżynierię biomedyczną, firma Philips - światowy lider dostarczający narzędzi oraz miasto Zabrze, zapewniające wsparcie administracyjne.

Oficjalne otwarcie budynku na wydziale inżynierii biomedycznej będzie miało miejsce podczas European HealthTech Innovation Congress - Kongresu Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia odbywającego od 4 do 7 października. Wydarzeniu patronuje prezydent RP Andrzej Duda, który potwierdził obecność.
  
Jak powstawało centrum

Wszystko zaczęło się w 2012 roku. Prof. Marek Gzik, dziś dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, objął wówczas funkcję dziekana wydziału inżynierii biomedycznej. - W tamtym czasie była tylko kadra i studenci, nie mieliśmy swojego budynku, budżetu, zajęcia prowadziliśmy na innych wydziałach, korzystając z ich wsparcia. Problematyczne, prawda? Postawiłem sobie za cel zorganizowanie wydziału i stworzenie prężnego ośrodka badawczego. Władze Politechniki Śląskiej zdecydowały, że ma on powstać w Zabrzu, rozpoczęliśmy zatem rozmowy z panią prezydent i w efekcie udostępniono nam pomieszczenia w hali sportowej Pogoni: aulę, kilka sal oraz laboratorium. W 2015 roku przeprowadziliśmy się z hali w nowe miejsce i są to budynki, które dziś zajmuje wydział inżynierii biomedycznej – mówi prof. Gzik. 

Ale już od początku swojej kadencji, a przed nową unijną perspektywą wspólnie pracowano nad projektem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Przygotowano pierwszą fiszkę na około 70 mln zł i złożono do urzędu marszałkowskiego. Ideę centrum profesor prezentował na wielu spotkaniach, tak, by projekt znalazł się w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) na lata 2013-2020. - I udało się, co wcale nie było łatwe, zważywszy na ogromną konkurencję. Naszą koncepcję uznano za innowacyjną, pozwalającą na rozwój, a przede wszystkim z dobrą strategią naukowo-badawczą. Po przejściu wielu skomplikowanych procedur, analizach, symulacjach budżetowych złożyliśmy następną fiszkę, tym razem na 90 mln zł. Przeszliśmy, po raz kolejny, całą formalną ścieżkę i znaleźliśmy się na liście kluczowych projektów – wyjaśnia prof. Gzik. 

Philips? Czemu nie 

Partnera niepublicznego pozyskano dzięki pomocy prof. Andrzeja Hajdasińskiego z Nyenrode Business University w Holandii. To najlepszy tamtejszy uniwersytet ekonomiczny, z którym bardzo blisko współpracuje firma Philips. W zasadzie duży procent jej kadry tam się właśnie kształci. - Profesor przekonał zarząd Philipsa i w 2015 roku podpisaliśmy umowę o współpracy. Mieliśmy więc partnera niepublicznego i mogliśmy rozpocząć dalsze procedury, które zakończyły się w 2017 podpisaniem umowy z marszałkiem województwa śląskiego na realizację projektu – wskazuje prof. Gzik. 
I tak Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” stało się kluczowym projektem w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu, realizowanego przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. 

Największe w Polsce, znaczące w Europie 

W maju 2021 roku zdecydowano się na dość kluczową zmianę: powstało Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia zarządzające zasobami powstającymi w ramach projektu. - Śląskie Centrum ograniczałoby się tylko do naszego regionu, natomiast laboratoria mają bardzo duży potencjał. Oczywiście zdrowie jest w centrum zainteresowania, ale chcemy także zająć się badaniami z dziedziny medycyny sportowej, technologii obronnych, tego, co ma związek z bezpieczeństwem człowieka. Infrastruktura Centrum przeznaczona będzie dla prowadzenia badań własnych oraz zleconych, realizowanych w formie komercyjnej (zamówienia dla firm, partnerów), jak i projektów badawczych. Zatem potencjał Centrum jest znacznie większy i nie chcieliśmy go zawężać tylko do naszego regionu – tłumaczy prof. Gzik. 

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) jest dziś ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie technologii dla zdrowia. 

Krok przed nowoczesną medycyną 

Projekt realizowany jest wspólnie ze światowym liderem technologii medycznych firmą Philips, której wkład finansowy wynosi blisko 18 mln zł. W nowym budynku powstał unikalny zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, dedykowanych wpieraniu firm działających w obszarze wdrażania wyrobów oraz technologii medycznych. Jak podkreśla dyrektor EHTIC, zasadniczym celem jest opracowanie nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej.

- Uważamy, że realizacja projektu wpłynie również na wzrost konkurencyjności firm z szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w europejskich i światowych platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja – dodaje prof. Gzik. 

W ramach projektu utworzono 12 laboratoriów badawczo-technologicznych , stanowiących uzupełnienie istniejącej bazy Wydziału Inżynierii Biomedycznej. W nowo otwartym Centrum znajdą się laboratoria: wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości, planowania zabiegów operacyjnych, szybkiego prototypowania, badań struktury implantów, funkcjonalizacji powierzchni implantów, inżynierskiego wspomagania w stomatologii, badań własności wyrobów medycznych, systemów kontrolno-pomiarowych i biometrii, badań narządu ruchu człowieka, projektowania urządzeń biomechatronicznych, prototypowania elektroniki biomedycznej, materiałów biomorficznych. 

- W ubiegłym roku, podczas mojego stażu w Eindhoven, gdzie Philips ma swoją siedzibę, już planowaliśmy co będzie się działo po otwarciu Centrum. Ta firma jest naszym partnerem wspomagającym nas w procesie dydaktycznym, przy wsparciu Philipsa tworzymy cały ekosystem wokół Centrum, włączając różne jednostki medyczne. Coraz bliżej współpracujemy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach, Śląskim Centrum Chorób Serca, szpitalami marszałkowskimi. Budujemy grupy zainteresowań, w ramach których zrealizujemy projekty, także w konsorcjach międzynarodowych, wspólnie z Philipsem. Firma może korzystać z laboratoriów Centrum a my budujemy partnerstwo i wychodzimy do środowiska medycznego, pokazując technologię – zauważa prof. Gzik i dodaje, że centrum to także reklama światowego giganta i europejska wizytówka uczelni. 


EHTIC European HealthTech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim Projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. 


W ramach projektu wybudowany został budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych. 

Małgorzata Lichecka


Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Zdziwko 2021-10-03 14:14:16
    A parkingu w tym cywilizowanym państwie nie musi być?