Zespół Szkół Łączności w Gliwicach realizuje kolejny projekt w ramach programu Erasmus+. Partnerami są szkoły z Turcji, Niemiec, Włoch, Francji (La Reunion) oraz Litwy.
Idąc z duchem czasu, postanowiono wybiec nieco naprzód, a co za tym idzie – przygotować absolwentów do wkroczenia na rynek pracy w taki sposób, aby osiągnęli zamierzone cele. W dzisiejszych czasach, oprócz wyspecjalizowanych zdolności profesjonalnych, mają znaczenie inne zdolności istotne dla biznesu. Wzmocnienie relacji pomiędzy systemem edukacji a pracą jest niezwykle ważne dla kraju oraz rozwoju europejskich zasobów ludzkich.
 
Celem projektu zatytułowanego „Cooperative School Networks in Key Skills for a Sustainable and Qualified Career” („Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych”) jest stworzenie wśród szkół partnerskich swego rodzaju sieci, której zadaniem jest wsparcie uczniów, połączenie nauczycieli, współpraca, przygotowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, dzięki którym będzie można sprostać wymaganiom stawianym przez świat biznesu, a co za tym idzie – ułatwić  młodzieży zrobienie  kariery. 

Szkoła dąży do tego, aby młodzi ludzie posiadali kluczowe umiejętności, zwiększające ich szanse na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpraca stanowi jedną z najważniejszych umiejętności w XXI wieku. Ten projekt promuje i zachęca uczniów oraz nauczycieli do współpracy i jednocześnie staje się pomostem do świata biznesu.  -Uważamy, że dzięki temu będziemy w stanie lepiej pracować i osiągniemy bardziej efektywne rezultaty - mówią w szkole.  

Projekt jest realizowany w latach 2017-2019. Podczas jego trwania  wypracowano kilka produktów, wśród których istotna jest aplikacja mobilna Business Network (Digital Teacher), zawierająca wszelkie wskazówki niezbędne do przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak również przykładowe treści pomocne w napisaniu dokumentów w języku angielskim, jak życiorys, list motywacyjny, a także typowe słownictwo fachowe z dziedziny finansów. 

Produktem stanowiącym dodatek do aplikacji jest nowy hybrydowy podręcznik wzbogacony o kody QR, w którym znaleźć można przykłady rozmowy kwalifikacyjnej oraz wskazówki, jakich błędów nie popełniać i na co zwrócić uwagę, by pracodawca zainteresował się kandydatem. Ponadto znajdują się tam zalecenia dotyczące właściwego ubioru, czyli tzw. dress code. Ostatnim produktem jest Euromodel, podświetlony światełkami LED, podkreślający naszą przynależność do Unii Europejskiej. Makieta przedstawia wszystkie kraje partnerskie oraz dodatkowe informacje i ciekawostki na temat każdego z nich. Jednocześnie zwraca uwagę na istotną kwestię związaną z ochroną środowiska, poprzez zastosowanie naturalnych produktów, jak drewno oraz oszczędzanie energii za pomocą wykorzystania światełek LED. 

Wszystkie produkty zostały stworzone przez uczniów, wspieranych przez nauczycieli. Oprócz powyższych młodzi ludzie zaprojektowali plakaty, logo projektu, koszulki, przewodniki turystyczne po miejscowościach, które odwiedzali. Przeprowadzono i opracowano kwestionariusze wśród 600 uczniów z sześciu krajów. Powstały prezentacje multimedialne, których tematem była świadomość płynąca z bycia Europejczykiem w każdym z sześciu krajów. Językiem roboczym projektu jest angielski, w związku z tym wszystkie materiały (dokumenty, filmy video) zostały przygotowane właśnie w tym języku. 

Uczniowie korzystali z darmowych narzędzi internetowych Web 2.0 oraz pogłębiali umiejętności miękkie (Soft Skills) i ćwiczyli aplikacje Hot Potatoes, Photostory 3, tworzyli roboty, podczas warsztatów poznawali metody autoprezentacji oraz automotywacji. Nauczyli się języka biznesu, zarządzania czasem, poznali terminy finansowe oraz komercyjne i nauczyli się zasad korespondencji formalnej. 

Szczególną rolę odegrali uczniowie Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach, na których barkach spoczęła największa odpowiedzialność, gdyż zaprojektowali samodzielnie stronę internetową projektu, stworzyli aplikację mobilną Business Network App (Digital Teacher), byli, w większości, odpowiedzialni za stworzenie Euromodelu (oprogramowanie i podłączenie LED). 

Projekt pozytywnie wpłynął na podejście uczniów do zgłębiania wiedzy, zainteresował oraz zmotywował tych, którzy do tej pory mieli niewielkie osiągnięcia. Praca w grupach wielokulturowych miała wpływ na całą społeczność szkolną.   Szkoła ma nadzieję, że doświadczenie zdobyte w projekcie poprawi zdolności młodzieży w zakresie zarządzania. Praca w projekcie wpłynęła także na świadomość interkulturową, znacznie poprawiła kompetencje językowe, komunikacyjne, jak również udoskonaliła zdolności techniczne uczniów, gdyż stosowali oni nowoczesne technologie ICT. 

Informacje na temat projektu można znaleźć w następujących miejscach:


instagram : csn_erasmusplus

twitter:@csnerasmus

facebook: Cooperative School Networks for a Sustainable and Qualified Career

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice
tel. 32 231-36-12 

PROMOCJA 


koordynator projektu: Katarzyna Bartosz-Zalaśkiewicz

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj