Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach zaprasza w niedzielę, 29 stycznia na obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945.

Rozpoczną się one o godzinie 15.45 złożeniem kwiatów na cmentarzu w Żernicy. Potem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żernicy odbędzie się msza święta w intencji  internowanych i represjonowanych w 1945 roku Górnoślązaków.

O godzinie 17.15, podczas spotkania w Domu Kultury w Żernicy, swoją prelekcję pt. „Rok 1945 w dzienniku księdza Franza Pawlara” wygłosi Leszek Jodliński – dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Będzie także możliwość zakupu książek poświęconych tematyce tragedii górnośląskiej.

Tragedia Górnośląska obejmowała szereg działań o charakterze zbrodniczym wobec cywilnych mieszkańców Górnego Śląska. Rozpoczęła się wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich i polskich pod koniec stycznia 1945 r. na terytorium ówczesnej Prowincji Górnośląskiej. Wiązała się z masowymi mordami, gwałtami, grabieżami i dewastacją materialnego dziedzictwa, tworzeniem przyzakładowych obozów pracy oraz obozów koncentracyjnych, a także z deportacjami do Związku Radzieckiego oraz wysiedleniami Ślązaków zweryfikowanych jako Niemcy. Tym działaniom towarzyszyły nadużycia o charakterze materialnym oraz nieuzasadnione aresztowania. Równolegle z wydarzeniami odbywała się skomplikowana akcja osadnicza - określanych eufemistycznie - repatriantów, którzy zostali wypędzeni z Kresów Wschodnich. Górnośląska Tragedia skończyła się w 1948 r., kiedy zrealizowano plan wysiedleń oraz zwolniono ostatnich więźniów z obozów będących pod zarządem radzieckim.

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj