Od blisko 70 lat działa w ochotniczej straży pożarnej.  Był długoletnim prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gierałtowicach. Druh Alfred Kubicki kończy działalność społeczną. Z tej okazji odebrał podziękowania od władz gminy i powiatu,
Kubicki urodził się 29 października 1929 r. w Gierałtowicach. W swoim długim życiu należał do licznych organizacji: LZS-u, PCK, Kółka Rolniczego, LOK-u i oczywiście OSP, pełniąc w nich funkcje na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Druh Kubicki wstąpił do OSP w Zakładach Koksowniczych Knurów w 1952 r. Szesnaście lat później przeniósł się do OSP Gierałtowice, gdzie zasiadał w składzie zarządu jako skarbnik, prezes, sekretarz. 

Był inicjatorem akcji budowy remizy, otwartej w 1981 r. Jednostka otrzymała także nowy samochód bojowy. W 1983 społeczeństwo sołectwa Gierałtowice ufundowało i przekazało strażakom sztandar związkowy. 

Pan Alfred to także długoletni samorządowiec. W latach 1968-1970 był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej Gierałtowice, od roku 1970 do 1990 – sekretarzem urzędu gminy, od 1991 do 1998 – przewodniczącym rady sołeckiej. Od grudnia 2015 pełni funkcję prezesa Honorowego Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Gliwicach. 

W 2013 r. otrzymał najwyższe wyróżnienie powiatu – nagrodę Bene Meritus. 

- Przestałem być prezesem zarządu gminnego OSP, ale z pewnością nadal będę, w miarę możliwości, wspierał i angażował się w pracę ochotniczej straży – zapewnił pan Alfred podczas spotkania.

(pik)

Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj