5 marca o godz. 17.00 w Willi Caro  gościł będzie prof. Antoni Dudek – wybitny historyk, politolog, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. w latach 2011-2016 członek i przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej. 
Autor i współautor licznych publikacji dotyczących najnowszej historii Polski, m.in.: "Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990", "Instytut. Osobista historia IPN", "Historia polityczna Polski 1989-2015" oraz wydanej niedawno "Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski".  

Przystępując do rokowań z opozycją demokratyczną, obóz władzy nie zakładał sytuacji, w której na czele rządu utworzonego po wyborach w 1989 roku mógłby stanąć polityk związany z Solidarnością. Stało się jednak inaczej. Sukces, odniesiony przez dysydentów, zdynamizował proces demokratycznych przeobrażeń. Monolit komunistycznej partii i ugrupowań satelickich zaczął pękać. Próba utworzenia gabinetu przez gen. Czesława Kiszczaka zakończyła się fiaskiem. W konsekwencji władzę wykonawczą zaczął sprawować (nieprzygotowany zupełnie do tego zadania) obóz solidarnościowy. 

Wywodzący się z niego politycy – Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski i Hanna Suchocka – przez pięć lat, w różnych konstelacjach parlamentarnych, przeprowadzali kraj przez trudny proces transformacji gospodarczej i politycznej, w obliczu złożonej sytuacji międzynarodowej i w obecności stacjonującej ciągle w Polsce Armii Czerwonej, aż do momentu, w którym zostali odsunięci od władzy przez samą Solidarność – oddając rządy postkomunistom. 

O przełomowym dla Polski okresie i kulisach solidarnościowej rewolucji, która przyniosła naszej ojczyźnie wolność i niepodległość, profesor Dudek pisze właśnie w swojej najnowszej publikacji, zatytułowanej "Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski". 
W ramach cyklu Czytanie Historii  Muzeum w Gliwicach przygotowuje  spotkania z autorami najbardziej interesujących książek, popularyzujących wiedzę o przeszłości, napisanych świetnym językiem, poruszających tematy ważne, pobudzających do refleksji, ułatwiających zrozumienie otaczającego nas świata.  

- Nie chcemy ograniczać się do konkretnych wydarzeń, epok, zagadnień, czy miejsc. Przyświeca nam łacińska maksyma „historia magistra vitae” – historia nauczycielką życia. Dlatego pragniemy, aby gliwiczanie mieli możliwość spotkania i wysłuchania znakomitych autorów, często wybitnych historyków, mających świetne pióra oraz dar opowiadania o historii w sposób mądry i fascynujący – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. 

Marcowe spotkanie poprowadzi Zbigniew Gołasz. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.  
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj