Będą to spotkania z autorami najbardziej interesujących książek popularyzujących wiedzę o przeszłości, napisanych świetnym językiem, poruszających tematy ważne, pobudzające do refleksji, ułatwiających zrozumienie otaczającego nas świata. 
 - Nie chcemy ograniczać się do konkretnych wydarzeń, epok, zagadnień, czy miejsc. Przyświeca nam łacińska maksyma „historia magistra vitae” – historia nauczycielką życia. Dlatego chcemy, aby gliwiczanie mieli możliwość spotkania i wysłuchania znakomitych autorów, często wybitnych historyków, mających świetne pióra oraz dar opowiadania o historii w sposób mądry i fascynujący – zapowiada Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.  

Pierwsza odsłonę cyklu w czwartek, 23 stycznia o godz. 17.00. Gościem będzie prof. Andrzej Chwalba – wybitny historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista, specjalizując się w historii XIX wieku, historii relacji polsko-rosyjskich oraz historii najnowszej Polski.

Bez wątpienia rok 1919 był dla społeczeństwa polskiego pierwszym rokiem wolności i czasem, w którym przyszło mu zdać egzamin. Rokiem pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który tworzył podwaliny ustrojowe państwa, konfliktów zbrojnych z Czechosłowacją, Niemcami, Ukraińcami i bolszewicką Rosją, skomplikowanej gry i zabiegów dyplomatycznych podczas konferencji pokojowej w Paryżu, która decydowała o losach Europy i kształcie granic. Był zatem rokiem, w którym większość wydarzeń miała swój początek. I o nim właśnie traktuje książka prof. Andrzeja Chwalby "1919. Pierwszy rok wolności", o której porozmawiamy podczas spotkania. 


wstecz

Komentarze (0) Skomentuj