Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to najlepsza SSE w Europie oraz trzecia na świecie. 

Jest jednym z największych obszarów inwestycyjnych w kraju.
Swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa śląskiego oraz wschodniej części województwa opolskiego. KSSE została utworzona w 1996 roku, jako jedna z pierwszych stref ekonomicznych w Polsce, celem wsparcia 
i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. W ciągu kilku lat od powstania KSSE S.A. Śląsk stał się między innymi dzięki zagranicznym i krajowym inwestycjom na terenach strefy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów inwestycyjnych 
w Polsce.

 


W strefie działają przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki, między innymi: przemysł metalowy, elektrotechniczny, maszynowy, chemiczny, usługowy czy z branży elektromobilności oraz IT. Działalność firm w KSSE w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju regionalnego, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to nie tylko korzyści dla przedsiębiorców, ale także dla mieszkańców regionu. Dzięki inwestycjom, powstają nowe miejsca pracy, rozwija się infrastruktura drogowa oraz komunikacyjna na terenie województwa śląskiego.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest odpowiednią instytucją dla firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulgi podatkowej w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wysokość ulgi podatkowej udzielanej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną uzależniona jest m.in. od miejsca realizacji inwestycji oraz od wielkości firmy. Pomoc publiczna może zostać przyznana z tytułu nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy i jest udzielana na okres, nawet 15 lat na terenie KSSE lub 12 lat poza obszarem strefy. Działanie w KSSE to także możliwość uczestniczenia w wielu programach edukacyjnych, branżowych, dotyczących rozwoju rynku pracy, szkoleniach oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych.
Rozwijaj swój biznes z KSSE!

Materiał partnera


 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj