Zdarzają się w życiu takie momenty, w których potrzebujesz dodatkowych środków niemal natychmiast. Do wyboru masz wiele opcji, które uzależnione są od twojej sytuacji zawodowej, czy rodzinnej. Niektórzy w pierwszym odruchu po szybką pożyczkę zwracają się do najbliższych. Czasami są to rodzice, czasami partner, rodzeństwo, czy dobry znajomy. Jednak nie każdy chce i może taką rodzinną pożyczkę zaciągnąć. Co zatem możesz zrobić, jeśli pieniądze wolisz pożyczyć od zewnętrznych instytucji? Kto szybciej udzieli ci wsparcia finansowego? Bank, czy pozabankowa firma pożyczkowa? Odpowiadamy w artykule.

 Jaka jest różnica pomiędzy pożyczką a kredytem i jakie mają cechy wspólne?

Bardzo często obie nazwy używane są do określenia tego samego produktu. Nie jest to jednak poprawne. Według przepisów prawa kredytu mogą udzielić jedynie banki. Z kolei pożyczkodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i firma, czy organizacja.

Pożyczka od rodziny i pożyczka z wyspecjalizowanej firmy pozabankowej, czy nawet pożyczka społecznościowa podlegają pod Kodeks cywilny. Wszystkie pożyczki powyżej 1 000 złotych wymagają umowy w formie dokumentowej. Naturalnie, jeżeli chcesz skorzystać z pożyczki na dowód osobisty z firmy pozabankowej, czy pożyczki społecznościowej umowa pisemna będzie konieczna bez względu na jej wysokość. Co mówi zatem Kodeks cywilny?

Art. 720. [Umowa pożyczki]

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Wracając do kredytu, definicję kredytu określa ustawa Prawo bankowe:

Art. 69. [Umowa kredytu]

§ 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Jak możesz zauważyć, w ustawie z góry ustalone jest, że kredyt jest odpłatny i koszty obejmują zarówno odsetki, jak i prowizję za udzielenie kredytu.

W umowie pożyczki nie jest określone, czy pożyczkobiorca pobiera opłatę za jej udzielenie. Stąd niekiedy możesz znaleźć ofertę na bezpłatną pożyczkę krótkoterminową, czyli darmową chwilówkę.

Ponadto istotną różnicą pomiędzy kredytem i pożyczką jest jej przedmiot. Kredyt dotyczy jedynie środków pieniężnych, pożyczka może dotyczyć także towarów lub przedmiotów.

Najbardziej zbliżonymi do siebie produktami obu podmiotów finansowych (banku i firmy pożyczkowej) jest kredyt gotówkowy i pożyczka na raty. W obu przypadkach pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, a spłata rozłożona jest na raty. Banki jednak często udzielają kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Jeśli zależy ci na ratach stałej wysokości, skorzystaj z pożyczki. Pożyczkodawcy częściej ustalają stałą wysokość rat przez cały okres kredytowania.

Cechą wspólną wszystkich kredytów i pożyczek jest również z góry ustalona maksymalna wysokość oprocentowania, którego nie można przekraczać. Także harmonogram spłat, czy forma egzekwowania należności, gdy pożyczkobiorcy, czy kredytobiorca nie wywiązują się ze spłaty rat, łączą oba produkty.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę?

Jeśli nie wiesz, które zobowiązanie wybrać, nakreślimy, jak przebiega proces wnioskowania o dodatkową gotówkę w obu przypadkach.

Jeśli chcesz skorzystać z kredytu w banku, musisz złożyć wniosek o dodatkowe środki. Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce wybranego banku lub przez Internet. Jeżeli chcesz wziąć kredyt w banku, w którym prowadzisz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, możesz to zrobić, logując się do swojej bankowości internetowej z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej zainstalowanej w telefonie.

Po wypełnieniu wniosku dostaniesz informację od pracownika banku, jakie dokumenty musisz dostarczyć. Czasami (szczególnie w banku, w którym nie prowadzisz ROR), będziesz poproszony o doniesienie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, a także wygenerowanie dokumentu z historią operacji na koncie bankowym. Ponadto, jeśli starasz się o kredyt przez Internet, będziesz musiał przejść weryfikację tożsamości, która może przebiegać na kilka sposobów. Więcej o przebiegu weryfikacji i jej sposobach przeczytasz w sekcji blog na stronie internetowej lendup.pl.

Każdy bank zobligowany jest do sprawdzenia twojej historii spłat innych zobowiązań w bazach informacji kredytowej, a także bazach dłużników. Dopiero po złożeniu wniosku, weryfikacji tożsamości i sprawdzeniu baz informacji kredytowej twój wniosek o przyznanie kredytu będzie rozpatrzony.

Niezależnie od tego, czy bank przyzna ci kredyt, czy odrzuci twój wniosek, musisz zostać o tym fakcie poinformowany.

W przypadku pożyczki pozabankowej proces składania wniosku, sprawdzania tożsamości, czy kontroli historii kredytowej przebiega bardzo podobnie. Może się jednak zdarzyć, że pożyczkodawca skróci go do kilkunastu minut. Często firmy pożyczkowe nie wymagają zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, a jedynie wyciąg z konta z historią operacji za 3 do 6 ostatnich miesięcy. Poza tym często pożyczkę możesz otrzymać, nawet gdy bank odrzuci twój wniosek. Firmy pożyczkowe nieco mniej restrykcyjnie podchodzą do wymaganej zdolności kredytowej. Niekiedy pożyczkę gotówkową, o którą wnioskowałeś przez Internet, możesz otrzymać nawet po 15 minutach od złożenia wniosku. Pamiętaj jednak o tym, że takie szybkie pożyczki dostępne są raczej dla stałych klientów firmy pożyczkowej – pożyczkodawca musi mieć pewność, że wywiążesz się z postanowień umowy. Ponadto pożyczkobiorca, któremu zależy na szybkiej gotówce, musi wykazać się zdolnością kredytową na odpowiednim poziomie. Firma pożyczkowa nie musi wówczas dopraszać się o dodatkowe dokumenty, czy zaświadczenia, co znacznie skraca całą procedurę.

Szukając szybkiej pożyczki przez Internet, zwróć uwagę na wspomniany powyżej sposób weryfikacji konsumenta. Aplikacje weryfikujące często posiadają funkcję pozwalającą również na wgląd w historię transakcji wykonanych na koncie wnioskodawcy. Dzięki temu zyskasz naprawdę sporo czasu. Ominie cię konieczność wykonania przelewu weryfikacyjnego i dostarczania zaświadczenia od pracodawcy o zarobkach, a także nie będziesz musiał generować historii operacji wykonanych w ciągu kilka ostatnich miesięcy. Aplikacja weryfikująca jest bezpieczna, stąd nie musisz się obawiać wycieku żadnych informacji, ani innych zmian.

Czy gotówkę szybciej otrzymam, biorąc kredyt czy pożyczkę?

To gdzie gotówkę otrzymasz szybciej, zależy od twojej sytuacji. Może się zdarzyć, że wnioskując o kredyt w swoim banku przez aplikację mobilną, kredyt otrzymasz w kilkanaście minut. Z kolei, jeśli nie chcesz aplikować w swoim banku o dodatkowe środki, to poszukaj pożyczki przez Internet, przy której pożyczkodawca korzysta z aplikacji weryfikującej. Dzięki niej będziesz mógł zaspokoić swoją potrzebę w kilkanaście minut.

Materiał partnera

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj