Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach od 2017 roku współorganizuje świąteczne wydarzenia dla mieszkańców Gliwic. Adresatami wydarzeń są nie tylko dzieci, czy rodziny, ale także osoby samotne. Miniony rok był bardzo pracowity, a Centrum podsumowuje swoje działania. Szczególnie istotne były te świąteczne.

13 grudnia 2020 roku w Arenie Gliwice zorganizowano Mikołajkowe Zawody Sportowe dla dzieci i młodzieży wychowującej się w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych. W zawodach wzięło udział 150 uczestników. W działania na rzecz najmłodszych znajdujących się w pieczy zastępczej kolejny raz zaangażowali się pracownicy Areny Gliwice. Zawody zorganizowali lokalni mistrzowie sportu. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się konkurencje odbywające się pod okiem Justyny Ciborskiej utytułowanej pasami kilku federacji mistrzyni kickboxingu z gliwickiego Klubu Najemnik. Nie zabrakło Sebastiana Laskowskiego z Kata Gurumy, który poprowadził zawody judo, a także zawodników futsalowego Piasta Gliwice, czy koszykarskiego GTK.


Dostarczali żywność i radość


Fundacja Diakonii im. Matki Ewy z Katowic była organizatorem Świątecznej Akcji Motywacja 2020. Wydarzenie to organizowane jest już od sześciu lat. W roku 2019 w Arenie Gliwice zorganizowano wigilię dla 400 osób, natomiast w roku 2020 z powodu pandemii przygotowano paczki, które zostały dostarczone osobom najbardziej potrzebującym. „Pakiety świąteczne” trafiły do około 600 osób w tym rodzin, osób samotnych, seniorów, ale także do osób bezdomnych. Dostosowanie wsparcia adekwatnie do potrzeb było możliwe dzięki współpracy Fundacji z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach.


Baza akcji znajdowała się przez blisko dwa tygodnie w Arenie Gliwice, która nieodpłatnie użyczyła pomieszczenia. Sami zaś pracownicy stanowili pełne zaangażowane wsparcie.


W ramach Świątecznej Akcji Motywacja Gliwice 2020 wsparcia udzielało ponad 40 wolontariuszy, a wśród nich Prezydent Miasta Adam Neumann i Ewa Weber.


Fundacja zaplanowała, iż sposób udzielania wsparcia w minionym roku będzie równie wyjątkowa, jak sytuacja społeczna związana z zagrożeniami epidemicznymi. Wolontariusze zabezpieczeni w środki sanitarne od 19 grudnia, aż do samej wigilii odwiedzali osoby potrzebujące i wręczali paczki z szerokim asortymentem żywności. Osoby w najtrudniejszej sytuacji otrzymywały także 23 i 24 grudnia gotowe dania świąteczne. Nikomu nie odmówiono wsparcia. Wśród wolontariuszy zaangażowali się jak co roku pedagodzy, psycholodzy, terapeuci otwarci na potrzeby ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Koordynatorem całego wydarzenia była Magdalena Fornal.


W ramach Akcji obdarowano także trzy gliwickie Domy Dziecka, dwa gliwickie Schroniska dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta oraz Dom Samotnej Matki w gliwickiej Sośnicy. Właśnie tam osobiście „świąteczne pakiety” wręczyła posłanka Marta Golbik wraz z wiceprezydent Ewą Weber. Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Miasta Gliwice.

Oprac: PC

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj