Wieś Rachowice położona jest w naszym powiecie na zachód od Gliwic. Powstała w drugiej połowie XIII wieku, a na przełomie XIII i XIV stulecia była wzmiankowana w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. We wsi znajduje się ciekawy kościół drewniano murowany z gotyckim prezbiterium z przełomu XV i XVI wieku.

Bardzo ciekawym i chyba często pomijanym zabytkiem w Rachowicach jest drewniany spichlerz z pierwszej połowy XIX wieku. Zbudowano go w konstrukcji sumikowo-łątkowej, jako element folwarku dworskiego, który istniał w tym miejscu. Po drugiej wojnie światowej włączono go w skład Polskiego Gospodarstwa Rolnego, które zostało tam utworzone. Niestety od tego czasu stan spichlerza zaczął się pogarszać.
W chwili obecnej spichlerz nie jest użytkowany, gdyż jego stan nie jest najlepszy i obiekt wymaga remontu. Zabytek jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj