Sofiia Holovko, tegoroczna absolwentka Wydziału Budownictwa, zdobyła pierwsze miejsce w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w drogownictwie”, organizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Laureatka ukończyła kierunek budownictwo w specjalności drogowej. Promotorem nagrodzonej pracy magisterskiej „Wpływ zastosowania odpadów przemysłu meblarskiego i odpadów z tworzyw sztucznych w roli stabilizatorów mastyksu na właściwości mieszanki SMA” był dr inż. Bartłomiej Grzesik z Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa.
- Dla mnie ta nagroda jest ważna, ponieważ świadczy, że idę w dobrym kierunku i daje mi motywację do dalszych działań. W przyszłości planuję pracować nad rozwiązaniami komunikacyjnymi, które pomogą zminimalizować negatywny wpływ człowieka na środowisko, w tym rozwijać tematykę podjętą w pracy magisterskiej – powiedziała laureatka Sofiia Holovko, która zwyciężyła w kategorii: Materiały i technologie drogowe.

- To już drugi sukces naszych budowlańców w tym konkursie – w pierwszej edycji praca dyplomowa inż. Adriana Pluty, reprezentująca tę samą kategorię, napisana również pod moim kierunkiem, zdobyła III miejsce – podał promotor prac.

Konkurs „Innowacje w drogownictwie”, organizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), był adresowany do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 13 września 2022 r. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej.
Konkurs obejmował prace dyplomowe w następujących kategoriach: materiały i technologie drogowe, inżynieria ruchu, inteligentne systemy zarządzania ruchem oraz rozwiązania BRD, optymalne konstrukcje inżynierskie. 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj