Po raz kolejny przesunięty został termin oddania do użytku ul. Zbożowej. Choć PWiK w ubiegłym roku zakładał otwarcie ulicy, będącej jednocześnie zjazdem z i na DK 88 z ostatnim dniem marca 2023 roku, dziś już wiadomo, że nastąpi to prawdopodobnie pod koniec II kwartału tego roku.

- Planowane zakończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Owczarskiej w Gliwicach, której inwestorem jest Miasto Gliwice, z uwagi na występujące kolizje z infrastrukturą podziemną, w tym z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi i kablem światłowodowym, które nie były ujawnione na zasobach map geodezyjnych, musiało zostać przesunięte w czasie – wyjaśnia Krzysztof Krzemiński, z Fabryki Pomysłów PR, pełniący rolę rzecznika. -  Podyktowane to było koniecznością przekładki kabli, co wymagało podpisania z firmą Tauron-Dystrybucja umowy kolizyjnej oraz opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych zgód budowlanych - dodaje.
Na postawie umowy kolizyjnej oraz uzyskanych zgód w maju tego roku nastąpi przebudowa kabli, która umożliwi dalszą realizację robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, a w następnej kolejności odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego.
Planowany termin zakończenia wszystkich robót budowlanych to koniec II kwartału 2023 r.
aku

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj