1. Pierwszy adres redakcji to ul. Zygmunta Starego, dawny budynek Powiatowej Rady Narodowej, dziś starostwa powiatowego. W 1957 roku przeprowadziliśmy się na ul. Sienkiewicza, a w 1958 zajęliśmy dwa piętra przy Zwycięstwa 3. Od 62 lat to nasz stały adres.

2. W ciągu 64 lat istnienia w bliższych i dalszych relacjach zawodowych z gazetą pozostawało prawie 70 osób – dziennikarzy, redaktorów, pracowników administracji, m.in.: Ryszard Baczyński, Barbara Baczyńska (sekretarz redakcji w latach 1991-1994, p.o. redaktora naczelnego w latach 1994-1995), Klaudiusz Bastoń, Krystyna Baranowska, Krystyna Bulenda, Adam Bień, Joanna Biniecka, Stanisław Bulas, Danuta Błaszkiewicz (kierownik działu reklamy w latach 1989-2002), Edmund Całka (sekretarz redakcji w latach 1971-1981), Aleksandra Chojak, Marek Kosma Cieśliński, Zygmunt Czajkowski, Zdzisław Daniec, Zbigniew Dorożański, Janina Dudek, Andrzej Duma, Władysław Dziudzycki, Irena Falkin-Sibiga, Monika Foltyn, Maksymilian Frelichowski, Iwona Gałuszka, Irena Gasch, Krzysztof Gosiewski, Piotr Gozdek, Romana Gozdek, Marian Ignaczak, Stanisław Jakubowski, Piotr Janik, Maria Jarochowska, Marek Jurkiewicz, Joanna Karweta, Krystyna Kuternak, Ewa Krzak, Błażej Kupski, Jacek Kowiński, Alicja Lewanderska, Zbigniew Lubowski (sekretarz w latach 1990-1993), Witold Łastowiecki, Anna Łanowy, Henryk Majnusz (zastępca redaktora naczelnego w latach 1991-1994), Adam Miszta, Przemysław Morel, Grzegorz Muzia, Władysław Macowicz, Aniela Olbrzymek, Andrzej Otrębski, Wojciech Podgórski, Lubomir Pytrus, Irena Rudko, Ryszard Ruszel, Jan Suchan, Mikołaj Suchan, Krzysztof Surma, Barbara Szumilak, Paweł Szumilak, Stanisław Szymański, Michał Trębacz, Izabela Więckowska (sekretarz redakcji w latach 1982-1990).

3. Tygodnik liczył 8, 16, 24, 28, 32 i 40 stron. Tylko raz, w 2003 roku, świąteczne wydanie miało 48 stron.

4. Najmniejszy nakład mieliśmy na przełomie lat 50. i 60. - pięć tysięcy egzemplarzy, największy w latach 60., bo aż 50 tysięcy egzemplarzy.

5.  W prywatne ręce trafiliśmy w 1992 roku.

6. Spółka „Nowiny Gliwickie” zawiązała się w 1994 r.

7. Dwanaście razy zmienialiśmy winietę. Aktualną zaprojektowano w 2008 roku. 

8. Ukazywaliśmy się w: poniedziałki (1982 r.), czwartki (1958-2006), a od 2006 – w środy.

9. „Nowiny Gliwickie” drukowało pięć drukarń: Katowice, Kielce, Opole, Kraków, od 2005 do 2018 r. Tychy Agora Poligrafia, od czerwca 2018 – Agora Poligrafia w Warszawie.

10. Pierwszy numer tygodnika kosztował 50 groszy. W 1959  r. za „Nowiny” trzeba było zapłacić złotówkę, w 1980 – 3 złote, w 1986 – 6 zł, w 1990 – 500 zł, w 1996 – 7 tysięcy, w 1997, po denominacji – 70 groszy. W 2006 – 2 zł, w 2014 – 2, 60, a od 2019 – 3 zł.  Wciąż jesteśmy tańsi od biletu autobusowego.

11.  Od stycznia 1956 do sierpnia 1958 r. byliśmy dwutygodnikiem.

12.  Pierwszy kolor pojawił się na stronie pierwszej i ostatniej w numerze 52. z 1997 r.

13.  Przez 63 lata nie zmieniliśmy numeru telefonu, choć zmieniały się prefiksy. Można było do nas dzwonić, wybierając 231 47 60.

14.  Od listopada ubiegłego roku mamy już tylko numery komórkowe – poszliśmy z duchem czasu.  

15.  Trzy razy winieta tygodnika miała czarny kolor: w roku 1956, zmarł wtedy Bolesław Bierut, prezydent RP, w 2005 z powodu śmierci papieża Jana Pawła II i po 10 kwietnia 2010, czyli katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

16.  Po ogłoszeniu stanu wojennego na trzy miesiące zawieszono wydawanie gazety. Nie ukazywaliśmy się od 7 grudnia 1981 do 15 marca 1982 roku.

17. Tygodnikiem obywatelskim staliśmy się w sierpniu 1990 r.

18.  Setne wydanie świętowaliśmy w 1958 roku, tysięczny numer „Nowin” ukazał się 5 stycznia 1975, 1500 – w 1986, 2500 w 2006, a 3000 stuknęło nam 21 października 2015 r.

19.  W 1996 roku zadebiutował Rewers. Jego pierwszy projekt graficzny przygotował Józef Szuba.

20.  Skład gazety prowadziły firmy: Profi Basic, Imtel,  Destino. Od kwietnia 2012 mamy własną pracownię graficzną.

21.  W 2005 pracownia graficzna tygodnika przeniosła się z Katowic do Gliwic.  
 
22.  Od 15 stycznia 1956 do 15 stycznia 2020 roku wydaliśmy 3219 numerów.

23.  Praca nad gazetą zajmuje długie godziny, druk to ledwie „chwilka”, a konkretnie – 40 minut.

24.  Charakterystyczna kreska Tadeusza Krotosa, rysownika związanego z gazetą od 19 lat, z pewnością nie uszła niczyjej uwadze.

25.  Pierwszy film video na www.nowiny.gliwice.pl pojawił się w 2008 roku.

26.  Redakcja internetowa „Nowin” to:  do listopada 2019 r. Małgorzata Lichecka, Marysia Sławańska i Andrzej Sługocki, a od listopada Andrzeja Sługockiego zastąpiła Magdalena Panek.

27.  Kolumna sportowa zadebiutowała w pierwszym numerze „Nowin” – 15 stycznia 1956 roku.

28.  Wydawnictwo zatrudnia dziś 10 osób: dziennikarzy, fotoreportera, grafików, specjalistów marketingu i reklamy, księgową i korektorkę.

29.  Joanna Nawratil-Ludwiczak jest pierwszą kobietą prezesem w 64-letniej historii tygodnika. 

30. Redaktorzy naczelni „Nowin” od 1956 do 2016 roku to: Karol Osowski (1956-1959), Władysław Bałka (1959-1964), Marian Żeleźniak (1964-1971),  Andrzej Łojan (1971-1972), Marian Załęga (1972-1981), Waldemar Gilner (1982-1990), Andrzej Małachowski (1990-1994), Henryk Majnusz (kwiecień 1994 – sierpień 1994), Barbara Baczyńska (p.o. redaktora naczelnego 1994-1995), Wacław Węgrowski (1995-2008), Joanna Nawratil-Ludwiczak (od 2008 do sierpnia 2013), Małgorzata Lichecka (od sierpnia 2013 do września 2017 r.), Joanna Nawratil-Ludwiczak od września 2017 r.  
  
31.  Redaktorem naczelnym o najdłuższym stażu był Wacław Węgrowski. Piastował tę funkcję 13 lat.

32.  W swojej 64-letniej historii mieliśmy sześciu fotoreporterów: Stanisława Jakubowskiego (lata 50. i 60.), Zygmunta Czajkowskiego (lata 60. i początek 70.), Piotra Janika (lata 70. i 80.), Jana Suchana (od połowy lat 70. do nagłej śmierci 14 grudnia 2009 roku), Zdzisława Dańca (2010-2012), Krzysztofa Surmę (2010-2015), Jacka Kowińskiego (2016-2017). Dziś dla tygodnika pracuje Michał Buksa.

33.  Dział ogłoszeń i reklamy to serce finansowe i marketingowe redakcji. Mamy kilka sekcji ogłoszeń drobnych, wydajemy inserty i dodatki tematyczne, w ofercie tygodnika znajduje się także reklama internetowa oraz w mediach społecznościowych. Szefową działu jest Beata Marciniuk.

34.  Rubrykę Wasze Łamy redagują… czytelnicy. Zamieszczamy w niej Państwa głosy, listy, repliki, a także felieton fotograficzny – Fotozgrzyty.

35.  W redakcji „Nowin” debiutowali dzisiejsi rzecznicy prasowi oraz redaktorzy dzienników regionalnych, m.in. „Dziennika Zachodniego” i „Gazety Wyborczej”, radia, pracownicy działów prasowych urzędów miejskich w Gliwicach i Zabrzu.

36.  Od 38 lat gazeta ukazuje się w formacie B3.

37. Nazwę statuetki, którą od 23 lat wręczamy Człowiekowi Ziemi Gliwickiej, wymyślił w 1997 roku Jan Kalyta.

38. Autorem statuetki Gliwicjusza jest prof. Krzysztof Nitsch, artysta rzeźbiarz i medalier, wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

39. Od 2018 roku statuetkę z brązu zastąpiła skromniejsza, szklana, z charakterystycznym znakiem graficznym dotychczasowej statuetki. 

40. Tytuł Człowieka Ziemi Gliwickiej przyznaliśmy 22 osobom: Zygmuntowi Frankiewiczowi, prezydentowi Gliwic w latach 1993-2019 (1997), prof. Jerzemu Buzkowi, premierowi RP w latach 1997-2001, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2011 (1998), Andrzejowi Karasińskiemu, byłemu wicestaroście powiatu gliwickiego, sekretarzowi miasta (1999), Jolancie Świgost, siostrze zakonu Sióstr de Notre Dame (2000), Janowi Sznajderowi, prezesowi gliwickiego oddziału Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (2001), Ludwice Gadomskiej, lekarzowi pediatrze, założycielce Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Gliwickiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (2002), Tadeuszowi Mamokowi, byłemu nadleśniczemu nadleśnictwa Rudziniec, byłemu przewodniczącemu Rady Powiatu Gliwickiego (2003), Wacławowi Węgrowskiemu, redaktorowi naczelnemu „Nowin Gliwickich” w latach 1995-2008 (2004), prof. Janowi Ballarinowi, byłemu dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w latach 1998-2009, byłemu wieloletniemu soliście Opery Śląskiej i Operetki Śląskiej (2005), Jackowi Krzyżanowskiemu, właścicielowi firm grupy Dako (2006), prof. Bogusławowi Maciejewskiemu, byłemu dyrektorowi gliwickiego Centrum Onkologii (2007), prof. Krzysztofowi Nitschowi, artyście rzeźbiarzowi medalierowi (2008), Krystynie Jurczewskiej-Płońskiej, założycielce i prezesce Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach (2009), Stanisławowi Kubitowi, mistrzowi świata w modelarstwie lotniczym (2010), Arturowi Pakoszowi, dyrektorowi gliwickiego hospicjum Miłosierdzia Bożego (2011), Marianowi Jabłońskiemu, pasjonatowi historii Gliwic (2012), prof. Adamowi Maciejewskiemu, szefowi zespołu chirurgów rekonstrukcyjnych Centrum Onkologii w Gliwicach (2013), prof. Mieczysławowi Chorążemu, wybitnemu naukowcowi specjalizującemu się w badaniach biologii nowotworów w gliwickim centrum onkologii (2014), prof. Andrzejowi Karbownikowi, byłemu rektorowi Politechniki Śląskiej (2015), Jerzemu Wojewódzkiemu, społecznikowi, działaczowi sportowemu, prezesowi Gliwickiego Towarzystwa Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej (2016), Leszkowi Strzeleckiemu, specjaliście medycyny paliatywnej, kierownikowi zespołu opieki domowej oraz poradni medycyny paliatywnej w Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (2017) i Towarzystwu Kulturalnemu Fuga, pomysłodawcy i organizatorowi Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej (2018). 

41. Tylko raz w dwudziestotrzyletniej historii Gliwicjusza przyznaliśmy honorowy tytuł za całokształt dokonań. Było to w 2013 roku, a otrzymał go Jerzy Lewczyński (zmarł w 2014 r.), wybitny artysta fotografik. 

42. W 2005 roku po raz pierwszy, wspólnie ze stowarzyszeniem Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej, zorganizowaliśmy plebiscyt Diana, honorując w ten sposób kobiety aktywne w działalności publicznej. W plebiscycie wzięło udział prawie 800 kobiet z Gliwic i powiatu.

43. Tytuł Diany przyznano 13 kobietom: prof. Joannie Rzeszowskiej-Wolny, pracownikowi naukowemu gliwickiego centrum onkologii i Politechniki Śląskiej (2006), prof. Barbarze Jarząb, pracownikowi naukowemu gliwickiego centrum onkologii (2007), Jolancie Kowol, byłej sołtysce Stanicy (2008), Stefanii Grzegorzycy, społeczniczce z Knurowa, twórczyni zespołu Wrazidloki (2009), Ewie Bobkowskiej, założycielce i prezesce gliwickiej spółki giełdowej PA Nova (2010), Joannie Sarre, społeczniczce, szefowej Centrum Inicjatyw Społecznych (2011), Halinie Kuli, współwłaścicielce gliwickiej firmy Matbud (2012), Dodzie Około-Kułak, pisarce (2013), Agnieszce Filipkowskiej, aktywistce miejskiej, twórczyni programów „Sprawna szkoła” i „Sprawne Gliwice” (2014), Karolinie Kropornickiej, szefowej Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane SezaM (2015), dr Beacie Sadownik, prezesce Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach (2016), Teresie Szymońskiej, pasjonatce śląskiej tradycji, inicjatorce Naszej Izby Tradycji, działającej w Sośnicowicach (2017), Katarzynie Janus, prezesce Fabryki Naukowców (2018) i Gizeli Kensy-Reginek, lekarce z Knurowa (2019).
 
44. W 2019 r. plebiscyt Diana zmienił nazwę na Diana – Kobieca Osobowość Roku. 

45. Konkurs „Znam Gliwice i Ziemię Gliwicką” po raz pierwszy ogłosiliśmy w 1997 roku. Od 23 lat naszymi partnerami są: gliwickie muzeum, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, gliwicki samorząd, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.

46. W ciągu 23 lat w konkursie „Znam Gliwice i Ziemię Gliwicką” wzięło udział ponad 600 uczniów gimnazjów, liceów i techników, a w gronie laureatów znalazło się ponad 60 pasjonatów historii regionalnej i lokalnej.

47. Konkurs Miss „Nowin Gliwickich” organizowaliśmy przez 19 lat. Po raz pierwszy w 1991 roku, po raz ostatni w 2010. 

48. Krótka statystyka Miss „NG”: 700 uczestniczek, 190 finalistek, 19 miss. Wiele z naszych laureatek zdobywało nagrody w konkursach Miss Polonia, Miss Polski oraz w międzynarodowych konkursach piękności. 

49. Tygodnik wychodzi w dziewięciu gminach: Gliwicach, Knurowie, Pyskowicach, Toszku, Gierałtowicach, Wielowsi, Pilchowicach, Rudzińcu i Sośnicowicach.

50. Lata 2000-2015 obfitpwały w nagrody dla redakcji. W 2000 roku nasze teksty zdobyły II nagrodę w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „Dziennikarz z naszych stron”, organizowanym przez warszawskie Forum Inicjatyw Lokalnych; w 2001 r. kapituła konkursu Gliwickie Nagrody Allianz przyznała „Nowinom Gliwickim” nagrodę Nike w kategorii mediów; w 2001 otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „Obywatel reporter”, organizowanym przez warszawskie Centrum Aktywności Lokalnej; w 2003 zajęliśmy III miejsce w konkursie ekologicznym rozpisanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych; w 2008 Jan Suchan, fotoreporter „NG”, znalazł się w piątce nominowanych do nagrody w kategorii zdjęć w ogólnopolskim konkursie Local Press, organizowanym przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych; w 2013 w konkursie dla prasy lokalnej Filary Demokracji Lokalnej, organizowanym przez prezydenta RP, Małgorzacie Licheckiej przyznano Grand Prix. 

51. Wspólnie z Marianem Jabłońskim, pasjonatem historii, zorganizowaliśmy sto Wędrówek z „Nowinami”. W ten sposób poznawaliśmy historię Gliwic, Śląska i innych regionów Polski. Pierwsza wyprawa miała miejsce w maju 2009 roku, a penetrowaliśmy schrony w Nieborowicach, ostatnia – w grudniu 2014, kiedy zwiedzaliśmy będzińskie podziemia. 

52. Pierwszy Portret „Nowin” pojawił się na stronie drugiej w 2003 roku. Od tego czasu w rubryce gościliśmy już 400 osób. 

53. Co, Gdzie, Kiedy oraz Fotozgrzyty debiutowały w pierwszym numerze „NG” – 15 stycznia 1956 r. Inne rubryki pojawiały się, znikały na jakiś czas, by znowu powrócić w nowej formule. W latach 80., w krótkim Podpatrzone, kąśliwie komentowaliśmy rzeczywistość. Przez ponad 10 lat (lata 70. i 80.) ukazywała się kolumna społeczno-kulturalna Refleksy. Od 2002 do 2010 roku teksty lifestylowe publikowaliśmy w Rozmaitościach, od 2009 do 2019 r. plotkowaliśmy o wielkich i małych gliwickiego świata w rubryce Na Świeczniku – w czerwcu 2019 nastąpiła kosmetyczna zmiana i popularny Świecznik zastąpiło Krzywym Okiem. 

54. „Nowiny Gliwickie” przeprowadziły kilka projektów w ramach konkursów grantowych. W 1998 roku redakcja otrzymała dofinansowanie z funduszu Phare, w 2000 – grant z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt „Poznać, żeby zrozumieć”, w 2002 – grant Narodowego Banku Polskiego na projekt „Człowiek oszczędny to człowiek przedsiębiorczy”, w 2003 – grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na projekt „Europa moja” i w 2004 – grant Narodowego Banku Polskiego na „Teraz Unia”, w latach 2016-2017 otrzymywaliśmy dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację projektu „Kierunek eko”. 

55. Wydaliśmy 13 kalendarzy prezentujących Gliwice i powiat gliwicki. Fotografie do „Gliwice 2009” i „Gliwice 2010” oraz „Powiat gliwicki 2010” przygotował Jan Suchan. W kalendarzach: „Gliwice 2011”, „Gliwice 2012”, „Gliwice 2013” oraz „Powiat gliwicki 2011” znalazły się zdjęcia Krzysztofa Surmy. „Gliwice 2015” i „Gliwice 2016” to wspólne, z CH Europa Centralna, wydawnictwa, zawierające fotografie Michała Buksy, od 2016 wydajemy kalendarze powiatowe. 

56. „Nowiny x 2496” i „Foto Jan Suchan” to dwie przygotowane przez gazetę wystawy. Wernisaż pierwszej miał miejsce 19 stycznia 2006 roku, a okazję do niej dały 50. urodziny tygodnika. Naszym partnerem było wówczas gliwickie muzeum. Drugą, prezentującą dorobek fotograficzny naszego zmarłego kolegi Jana Suchana, prezentowaliśmy 24 czerwca 2010 r., w imieniny Jana. Partnerami byli: galeria miejska M (pi) k, magazyn Pokochajfotografie. pl oraz firma Vertis. 

57. Po raz pierwszy adres strony internetowej www.nowiny.gliwice.pl wystukaliśmy na klawiaturze w 1997 roku. 

58. W 2005 roku, po raz pierwszy od 1997, zmieniliśmy grafikę strony internetowej. Kolejna przebudowa to rok 2009, wówczas pojawiły się nowe zakładki, Puls Miasta oraz okno filmowe. W 2014, reagując na sugestie użytkowników, uprościliśmy korzystanie ze strony, a w 2015 przygotowaliśmy jej nowy layout, uwalniając komentowanie na stronie i rezygnując z okna filmowego. 

59. Od 1994 roku organizujemy wigilię dla samotnych i bezdomnych – ważną społeczną inicjatywę tygodnika.
 
60. https://www. facebook. com/NowinyGliwickie/ to adres naszego fanpage’u na Facebooku. Jeśli jeszcze nas nie polubiliście, koniecznie to zróbcie! 

61. 12 stycznia 2020 r. na profilu FB stuknęło nam 30 911 polubień. Dla nas to ważny sygnał waszego zainteresowania. Dodamy też, nieskromnie, że obce nam są praktyki kupowania „lajków”. 

62. Telewizja internetowa debiutowała na naszej stronie w 2005 roku. Pierwszym operatorem video był Przemysław Morel. Potem filmy realizowali: Przemysław Zając, Michał Trębacz, od czerwca 2015 do grudnia 2016 Jacek Kowiński.
 
63. Redaktorzy działów tygodnika to: Marysia Sławańska – kronika kryminalna, Adam Pikul – kalejdoskop gospodarczy, Andrzej Sługocki – sport, Małgorzata Lichecka – kultura i historia, Katarzyna Kapuścik – Co, Gdzie, Kiedy, Awers i Rewers.

64. Można nas także śledzić na Twitterze i Instagramie.