Nadleśnictwo Rudziniec obchodzi w tym roku swoje 50-lecie. Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka Służby Leśnej, podczas której posadzono żywą pamiątkę, która każdego roku przez wieki przypominać będzie o tym wyjątkowym jubileuszu.    

1 października 1972 roku zostało utworzone Nadleśnictwo Rudziniec, które jest przykładem reorganizacji, która nastąpiła w Lasach Państwowych. Z trzech małych jednostek organizacyjnych - nadleśnictw: Pławniowice, Toszek i Rachowice utworzono jedno duże Nadleśnictwo Rudziniec, które zajmuje powierzchnię ponad 18 tysięcy hektarów, a swym zasięgiem obejmuje część województwa opolskiego oraz część województwa śląskiego.

Podsumowań czas

Okrągły jubileusz to czas podsumowań, a ostatnie lata według Wiesława Kucharskiego, nadleśniczego w Nadleśnictwie Rudziniec, nie należały do łatwych - Przez 50 lat dotykały nas różne klęski, które były trudne do przewidzenia, jak chociażby pożar, który strawił znaczną część naszych lasów. Odnotowane zostały powodzie, które doprowadziły do uszkodzeń drzewostanów, trąby powietrzne, które niszczyły wszystko na swojej drodze czy susze, które bardzo osłabiają lasy Nadleśnictwa Rudziniec. Taka jest nasza leśna codzienność, podczas której zmagamy się z różnymi wyzwaniami. Naszym obowiązkiem jest ratowanie, odbudowywanie, hodowanie, udostępnianie, a także chronienie dóbr narodowych - lasów. To już 50 lat, jak służymy polskim lasom i ludziom – wspomina.
Nadleśnictwo musiało się zmierzyć z najpoważniejszym ze zniszczeń, które zapisało się na dobre w historii, a mowa o pamiętnym pożarze lasu, który miał miejsce 30 lat temu.
- Kilkanaście lat zmagaliśmy się z trudami, aby ze zgliszczy po pożarze w 1992r. odbudować to, co ogień zniszczył. Po tym pożarze, ale także po tornadach, czy powodziach nie ma już śladu. Las stale się zmienia, a jego stan sanitarny jest naprawdę dobry, lasy są w zdrowej kondycji – podkreśla nadleśniczy Kucharski.

Uroczystości

28 listopada odbyły się oficjalne uroczystości w Nadleśnictwie Rudziniec z udziałem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz przedstawicieli samorządów, służb mundurowych, nadleśniczych sąsiednich nadleśnictw, przedstawicieli nauki, a także firm i organizacji współpracujących z Nadleśnictwem Rudziniec. Obchody rozpoczęły się uroczystą zbiórką, podczas której wręczono odznaczenia. Przygotowana została ekspozycja historyczna, składającą się z trzech części. Pierwsza poświęcona została historii nadleśnictwa Rudziniec; druga sięga głęboko w historię rudzinieckich ziem, trzecia to wspomnienie II wojny światowej.
Podczas wydarzenia otwarto nowe kancelarie trzech leśnictw Nadleśnictwa Rudziniec: Łaskarzówki, Łączy i Proboszczowic. Kancelarie powstały w wyniku przebudowy budynku garażowo-magazynowego oraz dwóch pomieszczeń parteru. Koszt prac budowlanych wyniósł niemal 550 tys. zł.
Na pamiątkę uroczystości, na placu przed siedzibą nadleśnictwa posadzony został pamiątkowy Dąb Papieski, pobłogosławiony przez Papieża Franciszka 27 października 2021 r. podczas pielgrzymki leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do Watykanu.
pcs

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj