Co roku z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje nagrody o nazwie Zielone czeki. Obecna edycja konkursu jest o tyle wyjątkowa, że przypada w roku jubileuszowego 30-lecia Funduszu. Z tej okazji przyznana zostanie specjalna jubileuszowa statuetka a także cztery czeki, po jednym w każdej kategorii, na kwotę 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca marca 2023 r.

Tegoroczne Zielone czeki za działalność w 2022 roku zostaną przyznane w czterech kategoriach, w których mogą wziąć udział:
- w kategorii Ekologiczna osobowość roku: osoby fizyczne,
- w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza: gminy - wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu,
- w kategorii Inwestycja proekologiczna roku: Beneficjenci pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2022 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),
- w kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.
- To będzie naprawdę wyjątkowa edycja tego konkursu. Każdy, kto weźmie w nim udział, ma szansę zdobyć niepowtarzalną statuetkę Zielonych czeków 30-lecia Funduszu. Mogę zdradzić, że przygotowaliśmy TYLKO pięć takich statuetek – cztery dla każdej kategorii oraz jedną, gdyby Kapituła zdecydowała się na przyznanie w tym roku nagrody specjalnej – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. 
Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi przyznane zostały przez WFOŚiGW w Katowicach w 1994 roku. Do tej pory przyznanych zostało już ponad 300 takich nagród.
Wszystkie szczegóły konkursu można znaleźć na stronie Funduszu.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj