W Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach powstała sala do zajęć terapii integracji sensorycznej. 
Ponieważ odbywające się w niej zajęcia będą kształtowały i doskonaliły odbiór świata za pomocą zmysłów, to, w odróżnieniu od innych pomieszczeń lekcyjnych, nie ma ona numeru, a nazwę - „Zmyślna sala”. 

Na pomysł wpadły nauczycielki, które będą prowadzić w niej zajęcia: Ewa Ossowska, Katarzyna Dajcier-Klimala i Katarzyna Iwanicka. Salę sfinansowano ze środków własnych szkoły.
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj