ZSŁ umożliwia uczniom realizację zagranicznych praktyk zawodowych, ale także daje szansę na spełnianie marzeń i realizację celów kadrze dydaktycznej.

W ramach projektu pt. Europejskie szkolenie nauczycieli ZSŁ metodą nowoczesnego nauczania - ESN, o nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080052, nauczyciele ZSŁ zrealizowali kurs języka angielskiego.

Okres realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022r.

Uczestnicy: 7 nauczycieli.

Dofinansowanie: 19 467 €, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry szkolnej”, realizowanego ze środków POWER, w oparciu o zasady sektora programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Cele projektu:

Wzmocnienie i podniesienie kompetencji językowych, pobudzenie motywacji do nauki i poznanie nowych metod nauczania, poprzez udział 6 nauczycieli w kursie języka angielskiego oraz udział 1 nauczyciela w kursie metodycznym. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności cyfrowych. Nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami kształcenia i szkolenia.

Od 5 do 16 lipca 2021r. uczestniczyliśmy w kursie zorganizowanym przez NSTS Malta English Language Institute. Kursy prowadzone przez NSTS posiadają akredytację University of Malta, a korzystają z nich dorośli i młodzież, parlamentarzyści, politycy oraz świat biznesu. Dla nas, nauczycieli z wieloletnim stażem, wcielenie się w rolę studenta i obserwowanie pracy drugiego profesjonalisty, było bardzo cennym doświadczeniem, inspiracją do działania i do refleksji nad własną pracą. Udział w zajęciach był wielką przyjemnością. Lektorzy byli świetnie przygotowani, pozytywnie nastawieni do świata i ludzi, otwarci na różnice kulturowe oraz z entuzjazmem podchodzili do pracy. Zajęcia w grupach międzynarodowych były oparte na konwersacji i analizie materiałów dydaktycznych. Poruszaliśmy kwestie związane z historią, kulturą, zwyczajami Malty i krajów, z których pochodzili uczestnicy kursu. Zajęcia w kilkuosobowych grupach były prowadzone w przyjaznej atmosferze, każdy był traktowany indywidualnie i zmotywowany do pracy na miarę swoich możliwości. Szybko pozbyliśmy się bariery językowej, a różnorodność poruszanych tematów dawała nam możliwość budowania pewności siebie w swobodniejszym posługiwaniu się językiem. Okazją do doskonalenia konwersacji po zajęciach były wycieczki i realizacja programu kulturowego.

Po zakończeniu kursu, przez cały kolejny rok, wdrażaliśmy w szkole zdobytą wiedzę oraz umiejętności językowe, opracowywaliśmy rezultaty projektu i je upowszechnialiśmy.

W dniu 14 IX 2022r. odbędzie się podsumowanie projektu ESN, w czasie którego otrzymamy certyfikaty oraz powspominamy czas spędzony na kursie.

Natomiast 7 i 8 X 2022r. szkoła obchodzi jubileusz 75-lecia. Zapraszamy kadrę oraz absolwentów do udziału w uroczystości. Szczegóły na stronie – www.zsl.gliwice.pl

 

Koordynator Justyna Kordala


 


 

Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Bywalec hosteli 2022-09-15 19:14:15

    No i fajne wakacje. Też bym skorzystał.