Zespół Szkół Łączności w Gliwicach 16 września 2021r. kończy realizację kolejnego projektu pt. EUROPEJSKIE PRAKTYKI W ZSŁ DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI, nr umowy - POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049371 w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 
W czasie trwania projektu od 17-09-2018 r. umożliwiliśmy realizację zagranicznych praktyk 52 uczniom ZSŁ z kierunku technik elektryk, elektronik, logistyk, informatyk i spedytor w HISZPAŃSKICH, IRLANDZKICH,  PORTUGALSKICH I SZWEDZKICH przedsiębiorstwach. Zagraniczne praktyki umożliwiły uczniom zdobycie doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. Pozwoliły nabyć umiejętności, które wpływają na osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych. Zwiększają też motywację uczniów do nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych. Młodzież uczy się uwzględniać różnice kulturowe i społeczne oraz współpracować w zespole międzynarodowym. Bardzo istotnym elementem zagranicznych praktyk, stanowiącym dodatkowy atut w przyszłości, jest uzyskanie umiejętności zawodowych, które są potwierdzone europejskimi certyfikatami, dokumentem Europass i referencjami od pracodawców. Uczniowie ZSŁ są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców i firmy partnerskie. Są chwaleni za punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętności zawodowe, zaangażowanie i kulturę osobistą. Pracodawcy są zachwyceni poziomem znajomości języka angielskiego i są pod wrażeniem umiejętności technicznych.

Udział w miesięcznej praktyce pozwala na realizację programu kulturowego - wycieczek. Młodzież zwiedzała regiony krajów goszczących, poznawała historię, sztukę. Każdej grupie towarzyszyli nauczyciele, którzy opiekują się młodzieżą, koordynują zakres prac i obowiązków zawodowych uczniów, kontaktują się z pracodawcami i firmami partnerskimi. Sprawdzali również, czy założony program praktyk jest właściwie realizowany, przygotowywali dokumentację projektu, organizowali zajęcia dodatkowe w czasie wolnym od pracy i byli wsparciem dla uczniów. Pobyt, transport i wycieczki oraz przygotowanie językowe, interpersonalne, cyfrowe uczestników projektu jest w całości finansowany z budżetu projektu. Budżet projektu wyniósł 149 366,00 EUR.

Zespół Szkół Łączności aktualnie realizuje 2 kolejne projekty dla uczniów oraz 2 dla nauczycieli.

Dzięki udziałowi w projektach uczniowie będą mieli ułatwione przejście z etapu nauki do etapu zatrudnienia, ułatwione wejście w trudny i dynamiczny rynek pracy.

Koordynator Justyna Kordala

materiał partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj