ZAPRASZAMY  ósmoklasistów i rodziców 26 maja w godzinach 12.00 - 15.00 na DZIEŃ OTWARTY ZSŁ

 Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych, zagraniczni znajomi, poznawanie nowej kultury i tradycji, komunikacja w obcych językach - wszystko to uczniowie Zespołu Szkół Łączności mogli przeżyć w ramach wyjazdu do Szwecji i Grecji, gdzie realizowali w dniach od 24 kwietnia do 19 maja miesięczną praktykę zawodową.
Wyjazd uczniów na praktykę odbył się w ramach otrzymanej na lata 2021-2027 akredytacji z programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.
Tytuł projektu Europejska Praktyka Zawodowa w ZSŁ, nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056161
Otrzymane dofinansowanie wyniosło 50 299 eu. W projekcie uczestniczyło 15 uczniów klas 3 z kierunku informatyk, logistyk, elektryk, elektronik. Dodatkowo 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych zrealizowało 2 tygodniowy staż w ramach obserwacji pracy.
Praca w zagranicznych przedsiębiorstwach jest dla uczniów ważnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Młodzi ludzie są bardzo zadowoleni z pobytu, szybko adaptują się do nowych warunków, a pracodawcy oraz współpracownicy okazują im życzliwość i wsparcie. Dla wielu uczniów jest to pierwszy, tak długi, pobyt poza domem rodzinnym. Dla wszystkich jest to czas, w którym uczą się samodzielności, nabywają umiejętność zarządzania czasem, pieniędzmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy doskonalą kompetencje społeczne m.in. dbanie o dobre relacje międzyludzkie, a wielokulturowość wpływa na wzmocnienie tolerancji, poszanowania i zrozumienia odmienności innych. 
Udział w miesięcznej praktyce pozwala też na realizację programu kulturowego, czyli wycieczki. Młodzież zwiedzała regiony krajów goszczących, poznawała historię i sztukę. Każdej grupie towarzyszyli nauczyciele, którzy opiekowali się młodzieżą, koordynowali zakres prac i obowiązków zawodowych uczniów oraz kontaktowali się z pracodawcami i firmami partnerskimi. Organizowali również zajęcia dodatkowe w czasie wolnym od pracy i byli wsparciem dla młodzieży. Zakwaterowanie, wyżywienie i transport, czyli przelot samolotem, wycieczki, ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe, interpersonalne i cyfrowe uczestników projektu są w całości finansowane z budżetu projektu. 7 czerwca odbędzie się podsumowanie projektu EPZ.


 Projekt pod tytułem Europejska praktyka w ZSŁ to dobry start zawodowy o nr  2020-1-PL01-KA102-080774 realizowany z programu Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. właśnie dobiega końca. Dofinansowanie projektu wyniosło 148 149 eu,  a realizacja dotyczyła 54 uczniów klas trzecich i czwartych z kierunku logistyk, elektryk, elektronik i informatyk. Uczniowie w tym czasie odbyli w pięciu grupach miesięczną praktykę zawodową w hiszpańskich, szwedzkich i portugalskich przedsiębiorstwach.
Praktyki zagraniczne organizowane w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach są niepowtarzalną okazją dla młodych ludzi na zdobycie europejskiego doświadczenia. Współpraca z zagranicznym mentorem pokazuje im inny sposób postrzegania umiejętności zawodowych, które na zajęciach teoretycznych poznają w szkole. Organizacja wyjazdu obejmuje wszystkie etapy - od przygotowania uczestników, poprzez wyjazd, aż do podsumowania. W ramach dofinansowania zapewnione są wszystkie potrzeby uczestników, począwszy od zakupu biletów, transportu, zakwaterowania, wyżywienia,  a także organizację czasu wolnego i wycieczki. Uczniowie mają możliwość poznania kultury innego kraju oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Warto zaznaczyć, że młodzież, oprócz nowych umiejętności i doświadczeń, przywozi z praktyk również radosne wspomnienia, a także odwagę, wiarę w siebie oraz chęci do dalszego kształcenia się, nauki języków obcych i poznawania świata.

Koordynator projektów Justyna Kordala

Materiał partnera

 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj