W lutym w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach odbył się finał akcji dobroczynnej - XV Koncert Charytatywny. Tym razem szkoła pomagała Łukaszowi Glinianemy, podopiecznemu Stowarzyszenia „Cała Naprzód”, który od urodzenia choruje na postępującą chorobę genetyczną osłabiającą jego mięśnie - dystrofię mięśniową Duchenne’a.

Celem akcji, oprócz zebrania środków pieniężnych na kosztowną rehabilitację chłopca, było promowanie idei wolontariatu oraz poszerzanie świadomości uczniów w zakresie problemów osób z niepełnosprawnościami.

W tygodniach poprzedzających koncert uczniowie, podczas zajęć wychowawczych i spotkania zorganizowanego przez samorząd szkolny, poznali historię Łukasza, jego codzienne życie, smutki i radości. Dzięki tej lekcji nauczyli się dostrzegać w osobie niepełnosprawnej konkretnego człowieka, który tak jak oni, ma swoje potrzeby, pasje i marzenia. Zrozumieli, jak ważną rolę w walce z chorobą odgrywają codzienna rehabilitacja, a także pasje i marzenia. „Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki” - słowa Paula Michaela Zulehnera, filozofa i teologa, nie pozostawiają wątpliwości – marzenia mają moc, dlatego tegorocznej akcji dobroczynnej towarzyszył apel „Pozwólmy marzyć”.

Podczas finału akcji utalentowani artystycznie uczniowie SP 28, a także przedszkolaki z PM 4 i PM 40 zaprezentowali umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie. Małych artystów oklaskiwali goście, wśród których nie zabrakło beneficjanta akcji – Łukasza oraz jego rodziny, sponsorów oraz rodziców uczniów. Niemałe emocje towarzyszyły licytacjom prowadzonym przez charyzmatycznego aukcjonera. Ponadto goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, w której historię Łukasza opowiedzieli jego młodsi koledzy – uczniowie klasy VII i VIII. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zachęcali gości do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, do zakupu ręcznie malowanych toreb – prac wykonanych przez uczniów w ramach projektu „Torba pełna marzeń”. Każdy, kto postanowił wesprzeć Łukasza, otrzymał naklejkę z logo koncertu.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj