Miasto przekazało 300 tys. zł na ratowanie zabytkowych świątyń katolickich w Gliwicach. Pieniądze, przyznane decyzją radnych, pomogą sfinansować prace konserwatorskie w katedrze oraz kościołach pw. św. Bartłomieja i św. Jerzego. W sumie na zaplanowane w tym roku remonty cząstkowe tych obiektów potrzeba aż 727 tys. zł.   


Katedra pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła

Kościół katedralny należy do najcenniejszych zabytków architektury w Gliwicach. Utrzymana w stylu neogotyckim świątynia powstała w latach 1896 – 1900. Od 2011 jej elewacja przechodzi remont konserwatorski. W chwili rozpoczęcia prac mury na całej długości były w fatalnym stanie i wymagały pilnej naprawy. Po tym czasie udało się jednak w dużej mierze usunąć skutki degradacji.

Do tej pory wykonano remont części elewacji wieży, ścian od strony północnej i południowej oraz I etap renowacji elewacji prezbiterium. W tym roku przyszła kolej na dalszą część remontu prezbiterium. Prace obejmą przemurowanie pinakli (ozdobnych wieżyczek) oraz oczyszczenie, uzupełnienie tynków i ceglanego lica.

Koszty tegorocznych prac oszacowano na blisko 173,5 tys. zł. Dotacja miasta wyniesie 100 tys. Dotychczas udział finansowany samorządu w pracach konserwatorskich elewacji wyniósł już 650 tys. Wcześniej parafia otrzymała wsparcie z budżetu Gliwic na remont zabytkowych organów.

Kościół św. Bartłomieja

Destrukcyjny wpływ czasu odczuł również kościół św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej. Gotycki budynek, wzniesiony prawdopodobnie w XV wieku, uchodzi za jedną z najstarszych świątyń w Gliwicach. W marcu 2012 r. częściowo zawalił się zabytkowy mur. Jak wykazała ekspertyza, kamienne ogrodzenie w pozostałych fragmentach również zbliżało się do katastrofy i stwarzało zagrożenie dla osób  postronnych.

Sukcesywnie postępujący remont obejmie w tym roku odcinek od ulicy Toszeckiej, a dalej wzdłuż dojazdu do sąsiednich posesji. W tej części mur pełni funkcję ściany oporowej. Koszt zaplanowanych prac odtworzeniowych wynosi ponad 112 tys. zł i aż w 90 proc. zostanie pokryty ze środków miasta.

100 tys. zł tegorocznej dotacji to kolejna pomoc miasta dla parafii na przestrzeni ostatnich lat. Prace związane z ratowaniem zabytkowego ogrodzenia wchodzą w skład kompleksowej renowacji zabytku. W okresie od 2009 r. wykonano kapitalny remont dachu, odtworzono elewację frontową wieży, osuszono zawilgocone mury, naprawiano spękane ściany i sklepienia. Na sfinansowanie prac złożyły się środki własne parafii, pomoc miasta (530 tys. zł) oraz dotacje Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Kościół pw. św. Jerzego


Świątynia św. Jerzego w Ostropie to perełka sztuki sakralnej. Kościół, którego historia sięga połowy XIV w., stanowi jeden z niewielu przykładów architektury wykonanej w mieszanej konstrukcji drewniano-murowanej. Dodatkową wartością artystyczną są cenne barokowe polichromie z lat 1667-1668, przedstawiające sceny Męki Pańskiej.

Świątynia nie jest używana od 1927 r. Począwszy od 2008 zabytek wraca do życia za sprawą kompleksowej renowacji. Z zewnątrz wygląda już tak samo pięknie, co dawniej – w ramach kapitalnego remontu całej konstrukcji wymieniono gonty na dachu, odtworzono ściany nawy głównej i wieży, odnowiono tynki, wykonano drenaż odwadniający, założono instalacje zabezpieczające: odgromową, sygnalizacji pożaru oraz antywłamaniową.

Dawny blask odzyskuje również wystrój wnętrz świątyni. Dotychczas przeprowadzono konserwację polichromii ściennych w prezbiterium i nawie głównej oraz renowację ołtarza głównego. Zaplanowane na ten rok prace obejmują odrestaurowanie polichromii na ścianie zachodniej oraz konserwację dwóch ołtarzy bocznych, chrzcielnicy i ambony. Szacowana wartość robót to aż 442 tys. zł.

Parafia św. Ducha, do której należy kościółek, prowadzi rewitalizację zabytku za środki własne, z budżetu Gliwic (w tym roku otrzyma 100 tys. zł) oraz dotacji urzędów państwowych – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W efekcie prac kościół ma być przywrócony dla życia religijnego i udostępniony turystycznie. W tym roku, z okazji 350-lecia świątyni, planowane są uroczyste obchody powiązane z konferencją naukową na jej temat. W związku z odzyskaniem przez obiekt wartości artystycznych i historycznych mówi się o nadaniu mu funkcji publicznych, np. muzealniczych.

(pik)  

 
   

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj