Ciepło i prąd z oczyszczalni ścieków?  Brzmi futurystycznie? Wręcz przeciwnie.

Dwie Spółki miejskie: PEC - Gliwice Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarły porozumienie, które ma zapoczątkować współpracę przy realizacji wspólnego projektu pn. „Dekarbonizacja gliwickiego systemu ciepłowniczego przez wykorzystanie energii ścieków komunalnych”.
Efektem porozumienia w niedalekiej przyszłości będzie odzyskiwanie ciepła z oczyszczonych  ścieków, a w dalszym etapie produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej. Działania te, obok wymiernych korzyści finansowych w postaci „darmowego” ciepła i prądu, mają swój olbrzymi wymiar proekologiczny.

Zadaniem projektu ma być budowa instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przesyłową. Instalacja taka miałaby powstać na terenie oczyszczalni ścieków w Gliwicach.
Od strony technicznej - w pewnym uproszczeniu - polega to na zainstalowaniu pomp ciepła, które zasilane będą ciepłem powstającym podczas oczyszczania ścieków komunalnych. Całe odzyskane ciepło skierowane zostanie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Wyprodukowane ciepło pozwoli ograniczyć zużycie węgla w PEC i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. 

-Wstępne bilanse cieplne  wskazują na to,  że mogłaby powstać instalacja produkująca moc od 12 MWt do 14 MWt zielonego ciepła - informuje Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice. Mając taką moc do dyspozycji rocznie wyprodukujemy ciepło  na które trzeba zużyć dzisiaj około 20.000 ton węgla w ciągu roku, co z kolei  spowodowałoby emisję CO2 na poziomie 40.000 ton. Przekładając to na finanse, to oszczędność kosztów wynikających tylko z emisji CO2, to przy dzisiejszych cenach do 15 milionów zł/rok. Uruchamiając taką instalację w wymierny sposób dbamy o środowisko naturalne, ograniczając zużycie węgla i emisję gazu cieplarnianego tj. dwutlenku węgla, ale co najważniejsze to pozytywnie wpłynie na koszt ceny ciepła dla Gliwiczan. Zakończenie prac roboczych, projektów prowadzenia trasy ciepłociągów to koniec kwietnia tego roku, a prace projektowo-koncepcyjne instalacji na terenie PWiK, jakie prowadzi doświadczona gliwicka firma inżynieryjna PROEN związana silnie z branżą energetyczną, planujemy na jesień tego roku. Inwestycja jest jedną z wielu elementów strategii 

PEC-Gliwice związaną z dekarbonizacją miejskiego źródła ciepła, jaka ma przynieść wymierne efekty dla odbiorców miejskiego ciepła zarówno finansowe jak i ekologiczne. Tego typu inwestycje mogą stać się również rzeczywistością dzięki pracownikom obu spółek miejskich podkreśla Prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński.
-Takie rozwiązanie przyniesie także korzyści po stronie gliwickich wodociągów, podkreśla Adam Ciekański, prezes PWiK Gliwice. Odzyskamy cenne ciepło i będziemy je wykorzystywać również na nasze potrzeby, zmniejszając koszty własne spółki. Już dzisiaj wykorzystujemy energię z biogazu zamieniając ją w energię elektryczną, teraz osiągniemy jeszcze produkcję ciepła - to jest przyszłość. Ogromne znaczenie ma dla nas aspekt proekologiczny i wpływ wszystkich tych działań na otaczające nas środowisko naturalne. Synergia obu spółek miejskich w tym kontekście to zdecydowany krok w stronę nowoczesnego,  niskoemisyjnego miasta Gliwice.  To jest bez wątpienia dobry kierunek na przyszłość.
Miejskie spółki już planują kolejne wspólne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i usprawnieniu codziennej pracy

Podjęte działania, to jak zgodnie podkreślają prezesi PEC i PWiK dobry prognostyk dotyczący realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć, które mają swoje korzenie w tworzonej, nowej strategii miasta „Gliwice 2040”. Przykładowo do zagospodarowania są osady powstające podczas oczyszczania ścieków, mogą one być utylizowane w planowanym przez PEC Parku Zielonej Energii. I zapewne w tym przypadku korzyść będzie także obopólna oraz ważna dla środowiska naturalnego. Możliwe pole do współpracy jest także przy budowie wspólnej sieci komunikacji bezprzewodowej przeznaczonej do zastosowań między urządzeniami Internetu rzeczy, ale również  zdalnego odczytu wodomierzy,  ciepłomierzy  w naszych domach. I nie jest to ostatnie słowo wynikające ze wspólnych działań gliwickich spółek. 
O dalszych postępach projektów będziemy Państwa informować.

Materiał partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj