Fundacja Zacisze Grażyny realizuje kolejny projekt.
Niedaleko Gliwic w malowniczo położonej wsi Niewiesze nad Jeziorem Pławniowickim mieści się schronisko dla bezdomnych, które prowadzi Fundacja Zacisze Grażyny. W tej chwili przebywa w nim 80 osób - zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Fundacja realizuje szereg projektów, których celem jest aktywizacja bezdomnych. Najnowszym jest działanie pn „Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych”, którego celem jest zaktywizowanie osób w kryzysie bezdomności poprzez promowanie wolontariatu i aktywności na rzecz osób bezdomnych i ich otoczenia. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG.

W ramach wsparcia dla uczestników zrealizowana została szkoła wolontariatu obejmującą kurs dla 8 grup po 5 osób, wizyta studyjna oraz warsztaty zakończone przeprowadzeniem miniinicjatyw dla środowiska schroniska w Niewieszy i mieszkańców gminy Rudziniec. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z poradnictwa i wsparcia psychologicznego i wziąć udział w spotkaniach grupy samopomocowej. Pracownikom schroniska zaproponowane zostało szkolenie z arteterapii, pracy z trudnym klientem, a także przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

-Przeprowadzimy również wspólne działania z zakresu pozyskiwania funduszy -mówi Grażyna Sadowska, prezeska Fundacji Zacisze Grażyny. - Chcemy stworzyć zespół projektowy składający z się z kadry fundacji i jej podopiecznych. Planujemy też forum wymiany doświadczeń z samorządem – 3 spotkania, na których osoby uczestniczące w projekcie pokażą jaka nastąpiła wśród nich zmiana i przedstawimy rekomendacje dotyczące zmiany polityki społecznej i obywatelskiej adresowanej do osób w kryzysie bezdomności.

Działaniami projektu „Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych” objętych zostało 40 osób w kryzysie bezdomności, kobiet i mężczyzn ze schroniska w Niewieszy. Ich efektem będzie wzrost aktywności społecznej i rozwój osobisty osób uczestniczących, a także zmiana postrzegania osób w kryzysie bezdomności przez mieszkańców i samorząd.

opr. (san)

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj