Jak informuje miasto zakończyły się roboty budowlane związane z budową suchego zbiornika zlokalizowanego na terenie Wilczych Dołów na Sikorniku.

Jeśli porównać stan sprzed inwestycji i po niej, widać jak bardzo zmienił się krajobraz i jak duża była to ingerencja. O zatrzymanie budowy w takim kształcie walczyli przez prawie trzy lata społecznicy. Urzędnicy są przekonani o konieczności budowy zbiornika przede wszystkim ze względu na ochronę miasta przed zalaniem, stoją także na stanowisku, że jego skala jest odpowiednia, a po wybudowaniu zostanie on urządzany zielenią i posłuży jako teren rekreacyjny. Z kolei strona społeczna liczyła na zbadanie ewidentnych naruszeń prawa UE oraz weryfikację zasadności finansowania projektu, który dewastuje cenną przyrodniczo dolinę mimo łatwo dostępnych alternatyw.

- Mimo wielu protestów, skarg i odwołań składanych przez osoby przeciwne budowie zbiornika, żadna z rozlicznych instytucji, które były ich adresatami nie potwierdziła zasadności żadnego ze stawianych zarzutów.- mówi Łukasz Oryszczak, rzecznik prezydenta Gliwic.

Budowa ruszyła na początku 2022 roku. Wykonawcą jest gliwicka spółka miejska PRUiM. Co zrobiono? Prace ziemne, regulację koryta potoku oraz urządzenia hydrotechniczne i drogi serwisowe. Do ułożenia pozostaje jeszcze warstwa ścieralna (asfalt) na drodze serwisowej okalającej zbiornik.

Kwota umowy (wraz z aneksem) budowy zbiornika to 20, 1 mln zł (pierwotny koszt umowy z postępowania przetargowego wynosił 16 683 282,59 zł). Unijne dofinansowanie to: 14 813 546,64 zł. - Wzrost kosztów wynikał ze wzrostu cen materiałów i usług. W dużej mierze „zawdzięczamy” go wydłużeniu czasu budowy zbiornika przez protesty – dodaje Oryszczak.

Obecnie trwa organizacja zaplecza budowy wykonawcy zagospodarowania zbiornika konsorcjum firm: MELKAD Sp z o.o. i Zakładu Wielobranżowego MELKAD Klemens Scheithauer. Na terenie zbiornika wykonane zostaną miejsca odpoczynku i rozmaite elementy małej architektury: ławki, leżaki, pod pergolami i wiatami, stoły piknikowe. Powstaną podesty z miejscami do siedzenia, bujaki dla dzieci i punkty obserwacyjne. Przewidziano minipark z wypoczynkowymi polanami i miejscem do prowadzenia np. plenerowych zajęć edukacyjnych oraz plac zabaw i plenerowa siłownia.

- Przewidziano zasadzenie ponad 700 drzew, ponad 8 tys. m2 krzewów, ponad 24 tys. m2 bylin, oraz 26 tys. m2. łąk kwietnych. Rośliny dobrane tak aby zapewniać różnorodność biologiczną. Zgodnie z założeniami, dominować mają gatunki roślin rodzimych, w tym występujące w okolicy (np. grab pospolity, klon zwyczajny, lipy drobnolistne i szerokolistne, graby pospolite, klony pospolite, klony jawory, dęby szypułkowe, jarzęby pospolite, brekinie, bez czarny, kalina) – dodaje rzecznik.

Koszt zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika wyniesie 17,9 mln zł. (z czego prawie połowa to środki unijne). Prace mają zostać wykonane do końca 2023 roku.

 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj