275 tys. zł trafi do organizacji społecznych na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej. 
Największą dotację otrzymała Caritas Diecezji Gliwickiej – 100 tys. zł. Pozostałą część puli na te cele wójt gminy podzielił między kluby sportowe „Tęcza” Wielowieś (69 tys. zł), „Naprzód” Świbie (67 tys.) oraz „Zryw” Radonia (39 tys.).  

FOTO Naprzód Świbie
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj