Ekologiczne rozwiązania w miastach, alternatywne źródła energii, oszczędzanie wody. To tylko niektóre z zagadnień ochrony środowiska, którymi zajęli się uczestnicy konkursu EkoMiasto. Zespoły pod kierunkiem nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych rozwiązywali przygotowane przez ekspertów Politechniki Śląskiej zadania. Podczas gali finałowej 15 czerwca poznaliśmy laureatów konkursu.

Jeśli chcemy zadbać o otaczające nas środowisko, sami możemy podjąć różne kroki na rzecz ochrony przyrody i klimatu, a także znaleźć wiele pomysłów na proekologiczne rozwiązania. Takimi działaniami zajmowali się uczestnicy konkursu EkoMiasto, zorganizowanego przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli rozwiązywały zadania przygotowane przez ekspertów z Politechniki Śląskiej, zajmujących się ochroną środowiska i klimatu. Naukowcy dzielili się merytoryczną wiedzą, którą uczniowie wykorzystywali podczas prac na każdym z etapów konkursu.  

Z jakimi projektami zmierzyli się uczestnicy? Było to m.in. wykonanie gry planszowej o tematyce ekologicznej, zaprojektowanie aplikacji wspomagającej zachowania proekologiczne, przygotowanie stacji meteorologicznej, obliczenia pozwalające zaoszczędzić wodę, realizacja krótkiego spotu reklamowego o rozwiązaniach na rzecz środowiska.

Przygotowane przez ekspertów zadania wykorzystywały nabytą podczas lekcji wiedzę uczniów, a także łączyły zagadnienia z różnych dziedzin nauki, nawiązując ponadto do kwestii związanych m.in. z  odnawialnymi źródłami energii, ideą zero waste, recyklingiem, gospodarką obiegu zamkniętego, ekomobilnością. Były również dodatkowym elementem kształcenia, który wpłynął nie tylko na ugruntowanie wiedzy o ochronie środowiska, lecz także na wzmocnienie pracy w grupie i pracy projektowej. Nadsyłane do organizatorów projekty były kreatywne, a przede wszystkim wskazywały, że młodzi ludzie są zaangażowani w sprawy niezwykle ważne dla naszej planety.


Laureaci w kategorii klasy 6-8 szkoły podstawowej:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 w Wodzisławiu Śląskim

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pyskowicach

III miejsce Zespół Szkół Publicznych w Kaletach 


Wyróżnienie w kategorii klasy 6-8 szkoły podstawowej: 

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 


Laureaci szkoły ponadpodstawowe : 

I miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

II miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich

 

Wyróżnienie w kategorii szkoły ponadpodstawowe: 

III Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku


Uczestnicy wydarzenia wzięli także udział w pokazie popularnonaukowym „Zobaczyć – zapamiętać. Dotknąć – zrozumieć”, prowadzonym przez dr. hab. inż. Jarosława Sikorskiego, prof. PŚ, oraz dr. hab. inż. Kamila Barczaka, a także obejrzeli prace, które były wynikiem niektórych z zadań.

Organizatorem konkursu EkoMiasto jest Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, a partnerami Centrum Ochrony Środowiska i Klimatu Politechniki Śląskiej, EURECA-PRO oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Patronat honorowy objęli: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Rada Upowszechniania Nauki PAN. Patronat nad wydarzeniem objął także Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowali PEC Gliwice, Centrum Handlowe FORUM oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

(mat pras Politechnika Śląska )

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj