Zmiany w szkolnictwie wyższym, nowelizacja systemu ewaluacji dyscyplin naukowych czy wydarzenia związane z tytułem Europejskiego Miasta Nauki Katowice – to tylko część tematów poruszanych podczas spotkania rektorów i prorektorów uczelni wchodzących w skład Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Obrady odbyły się 10 marca 2023 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. 

W dyskusji udział wzięli m.in. rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek oraz przewodnicząca RKRUA i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Celina Olszak, która otworzyła spotkanie. Rektor UE pokrótce omówiła planowaną agendę, zwracając uwagę, na główne tematy spotkania w Gliwicach: proponowane zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, nowelizację systemu ewaluacji dyscyplin naukowych oraz wydarzenia związane z tytułem Europejskiego Miasta Nauki Katowice.

Jako pierwszy głos zabrał prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektor przywołał proponowane przez KRASP zmiany w prawie akademickim dotyczące między innymi odpłatności za studia oraz zmiany progów umożliwiających uzyskanie stypendiów socjalnych. Wspomniał także, o kompromisie jaki w tej sprawie osiągnięto z Parlamentem Studentów RP. Prof. Mężyk podkreślił również, że przygotowywane są propozycje zmian mające umożliwić realizację doktoratów międzydziedzinowych, z którymi KRASP zamierza wystąpić do ministerstwa.

Rektorzy uczelni skupionych w RKRUA, dyskutowali także o ewaluacji dyscyplin naukowych oraz o propozycjach dotyczących listy czasopism naukowych.
Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich, tworzą rektorzy publicznych i prywatnych uczelni akademickich z województw śląskiego oraz opolskiego, a także prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, dyrektor Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, rektorzy seminariów duchownych Archidiecezji Katowickiej i Częstochowskiej oraz Diecezji Opolskiej oraz kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach. Celem jej działalności jest wypracowywanie wspólnego stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w ramach studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz kształcenia podyplomowego oraz we wszystkich sprawach dotyczących społeczności akademickiej uczelni zrzeszonych w konferencji.

(mat.pras. Politechnika Śląska)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj