To  chirurgia ogólna, blok operacyjny i trakt porodowy. 


Blok operacyjny nazywany często „sercem szpitala” poddano gruntownemu remontowi, którego koszt wyniósł 2, 2 mln złotych. Wykonano go ze środków przekazanych przez powiat gliwicki oraz środków własnych szpitala. Co zrobiono? Prace remontowe wszystkich sal operacyjnych wraz z wymianą szaf na sprzęt medyczny, zamontowaniem drzwi automatycznych, wymieniono centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne wraz z kanałami, stropami laminarnymi, pełną automatyką, wymieniono: instalację gazów medycznych wraz z kolumnami anestezjologicznymi, całą instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyną i oświetleniową. Remont objął cały blok operacyjny wraz pomieszczeniami socjalnymi, łazienkami, brudownikami .Blok wyposażono w nowe meble , jak również nowy sprzęt medyczny. 
 

- Zadanie pod nazwą „"Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie" obejmuje remont całościowy sal chorych i pomieszczeń dla personelu, łazienek, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, a także montaż central wentylacyjnych i stolarki drzwiowej oraz wymianę instalacji gazów medycznych wraz z wyposażeniem. Efektem wszystkich tych działań niewątpliwie będzie zarówno podniesienie komfortu pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgii, jak i poprawa warunków pracy personelu medycznego - mówi  dr Michał Ekkert, prezes Szpitala w Knurowie. 

Realizację tej inwestycji, o wartości 1 914 329,49 zł, przeprowadzono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja traktu porodowego obejmowała dwa kluczowe elementy: wykonanie robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego.
W ramach prac budowlanych powstały komfortowe sale porodowe, a w jednej z nich znajdzie się wanna porodowa. Zmodernizowano również salę cięć cesarskich. Powstało osobne pomieszczenie do kangurowania noworodków z możliwością sterowania natężeniem światła i regulacją barwy, aby stworzyć dzieciom jak najbardziej przyjazne warunki . 
Oprócz prac budowlanych zakupiono sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny: sufitowa kolumna anestezjologiczna, zestaw do elektrochirurgii z przystawką argonową, KTG, stanowisko do resuscytacji i monitorowania zdrowia noworodka, stół operacyjny, inkubator, defibrylator, kardiomonitor, lampy operacyjne i zabiegowe, łóżko do intensywnej terapii, pompy infuzyjne, dezynfektor czy wspomniana już wanna porodowa. Jak podkreśla prezes szpitala większość zakupów wynikała z konieczności wymiany zużytego sprzętu na nowy, a w kilku przypadkach, szpital wzbogacił się o sprzęt, którego dotąd nie posiadał. 

Na realizację tej inwestycji o wartości 3 020 403 zł Szpital wraz z powiatem gliwickim pozyskał 2 400 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, zaś pozostałą kwotę, w wysokości 620 403,00 zł, powiat zapewnił ze środków własnych.

Obecnie trwają ostatnie prace adaptacyjno- wykończeniowe na oddziale chirurgii ogólnej oraz na trakcie porodowym. Już na dniach będą one w pełni dostępne dla pacjentów szpitala. 
 

Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Twardyszon 2022-01-07 12:51:47

    W Szpitalu Narodowym w Knurowie?