Po 14-dniowej kwarantannie spowodowanej wykryciem zakażenia SARS-CoV-2 u jednej z pielęgniarek, klinika radioterapii i chemioterapii wznowiła przyjmowanie nowych pacjentów. Każdy, indywidualnie, otrzyma informacje o terminie zgłoszenia się w izbie przyjęć. 
Wszystkie badania na obecność koronawirusa, przeprowadzone u 19 pacjentów i 20 członków personelu medycznego mającego kontakt z zakażoną pielęgniarką są negatywne.

Chorzy przebywający w czasie kwarantanny w klinice, która zgodnie z procedurami obowiązującymi w  centrum onkologii, została odizolowana od reszty szpitala, są poddawani radio- i chemioterapii zgodnie z ustalonymi planami leczenia.
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj