Trwa remont dawnej siedziby Szkoły Podstawowej nr 6. Prace związane są z dostosowaniem budynku do potrzeb powstającego w nim przedszkola. Pierwsze przyjęcia planuje się we wrześniu 2020 r. 
Uruchomienie dodatkowego przedszkola to odpowiedź na brak wystarczającej liczby miejsc w istniejących, co sygnalizowali rodzice. Placówka powstaje w obiekcie po Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. S. Batorego. 

Po zakończeniu adaptacji budynek gotów będzie na przyjęcie 120 dzieci z nowych oddziałów. Ponadto przyjmie pod swój dach dalszych około 150 z sześciu oddziałów zerówkowych, które do tej pory funkcjonowały na terenie szkół.

Myśląc o jak najlepszym przygotowaniu placówki do nowej roli, Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie przygotowało projekt „Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole!”. Program dodatkowych zajęć otrzymał dofinansowanie unijne w ramach środków przeznaczonych dla województwa śląskiego. 

Wsparcie w kwocie ponad 950 tys. zł pomoże zorganizować zajęcia pozaobowiązkowe dla nowo przyjętych dzieci. Plan obejmuje  gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, arteterapię, muzykoterapię i bajkoterapię. 

Dotacja pozwoli również sfinansować zakup wyposażenia, prace dostosowawcze obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szkolenia i kursy dla nauczycieli. 

Oprócz tego przewiduje się zakup zabawek edukacyjnych, zestawów do nauki, m.in. języka angielskiego, matematyki, przyrody czy integracji sensorycznej oraz zajęć logopedycznych.

Na wykonanie całości prac potrzeba ok. 8,2 mln zł. Inwestycję prowadzi MCE w Knurowie.  

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj