Drożeje żywność, woda, śmieci, prąd. Mieszkańców Knurowa powinna więc ucieszyć wiadomość, że w przyszłym roku podatku od nieruchomości zapłacą tyle samo, co obecnie. O pozostawieniu stawek na dotychczasowym poziomie – poza drobnymi wyjątkami - zadecydowali radni na sesji 3 grudnia. 
Zmiany obejmą jedynie kategorie podatków. Stawkami maksymalnymi zostaną objęte grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych oraz terenów niezabudowanych, leżących na obszarze rewitalizacji, które nie zostały zabudowane pomimo odpowiednich decyzji. W pierwszym przypadku podatek wyniesie 4,71 zł od hektara, a w drugim - 3,09 zł za metr kwadratowy.

Decyzje podatkowe na 2019 rok wraz z wysokością zobowiązań trafią do podatników w lutym przyszłego roku.
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj