Najmniej bezpieczną dzielnicą w Gliwicach jest Śródmieście – wynika z analizy przestępczości w naszym mieście. Komfortowo mogą czuć się za to mieszkańcy Wilczego Gardła, gdzie w ostatnim roku nie odnotowano ani jednego naruszenia prawa!
Od 2018 r. w naszym mieście realizowany jest program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Gliwice”. Zdaniem włodarzy naszego miasta podejmowane działania skutkują poprawą bezpieczeństwa mieszkańców i większą wykrywalnością wykroczeń i przestępstw. Przeanalizowaliśmy statystyki dotyczące tych zdarzeń, które przygotowuje Centrum Ratownictwa Gliwice w oparciu i raporty dzienne policji. 

Mniej przestępstw

Liczba popełnionych przestępstw w Gliwicach od kilku lat systematycznie spada. O ile w 2016 r. wynosiła 3517, to w następnych latach: 2052, 1501 i 1112. W ubiegłym, pandemicznym roku odnotowano tych zdarzeń 1078.  Co ciekawe nawet  kwietniowy lockdown 2020 r. ich nie wyeliminował. W Gliwicach odnotowano 50 przestępstw. To o około 50 proc. mniej niż w innych miesiącach 2020 r. Inna rzecz, że jeśli prześledzi się miesięczne statystyki ostatnich lat, to nie można mówić o jakimś jednym miesiącu, w którym najwięcej jest naruszeń prawa. 

Sporo włamań

Przeanalizowaliśmy trzy rodzaje przestępstw: kradzieże samochodów, rozboje i włamania. Najwięcej jest tych ostatnich, ale w porównaniu z rokiem 2016 spadek jest niemal o połowę! Wtedy było ich ich 401, a potem 245, 225, 177 i 232. Mniej jest również rozbojów. Z liczby 92 w 2016 r. zeszliśmy w kolejnych latach do około 25. W 2020 r. odnotowano „tylko” 18 rozbojów. Znacząco mniej kradzionych jest w Gliwicach aut. O ile w roku 2016 i 2017 dokonano około setki takich przestępstw, to od dwóch lat liczba ta oscyluje około 40. Jedynym niepożądanym zdarzeniem, które utrzymuje się na podobnym poziomie – ponad 80 - jest ilość wypadków drogowych. Ciekawostka: liczba ta spadła o połowę w 2017 r. (42), a z kolei wzrosła w 2019 (119). 

Gdzie niebezpiecznie, gdzie spokojnie?

Najwięcej przestępstw odnotowuje się w dzielnicach: Śródmieście (146), Szobiszowice (110), Zatorze (108) i Baildona (80). Na przeciwległym biegunie są wspomniane już Wilcze Gardło (0), Ostropa (7), Bojków (12), Brzezinka (13) i Żerniki (16). To dane za ubiegły rok, ale jak przekonują przedstawiciele Centrum Ratownictwa Gliwice, którzy przygotowują takie statystyki podobna tendencja charakteryzowała również lata poprzednie.

Monitoring wizyjny

Czynnikiem mającym istotny wpływ na zmniejszenie przestępczości jest między innymi system monitoringu wizyjnego miasta, który jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Obecnie w mieście działa 275 kamer, które są w dyspozycji Śląskiej Sieci Metropolitarnej oraz 513 należących i obsługiwanych przez Zarząd Dróg Miejskich. W 2020 r. nowe punkty z kamerami zamontowano w Wilczym Gardle, w rejonie tężni solankowej, Areny Gliwice oraz w parku Chrobrego. Rozbudowano też punkty operatorskie w komisariatach II i III. 

To nie koniec – w ramach modernizacji systemu zaplanowano wymianę 60 kamer, pięć nowych punktów wskazali mieszkańcy w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. przy al. Przyjaźni, ul. Robotniczej oraz na skwerze przy ul. Hutniczej. Zostanie też zbudowanych 11 nowych punktów monitoringu, m.in. w Łabędach (ul. Anny Jagiellonki, plac zabaw przy ul. Narutowicza), na Trynku (ul. Szybowcowa), w Śródmieściu (ul. Raciborska i plac Piłsudskiego) oraz na Zatorzu (ul. Leśna i ul. Spółdzielcza).
- Monitoring bardzo dobrze sprawdza się przy eliminacji najbardziej uciążliwych dla mieszkańców wykroczeń i przestępstw oraz przy ustalaniu sprawców tych zdarzeń – podsumowuje Tomasz Wójcik, dyrektor CRG.

Mapa zagrożeń

W walce z przestępczością bardzo przydatna jest też Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa (dostępna w serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „Geoportal Mobile”). Za pomocą wirtualnej mapy każdy obywatel może zgłaszać bezpośrednio do policji m.in. akty wandalizmu, nieprawidłowe parkowanie, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, wypalanie traw, wypadki drogowe i wiele innych zdarzeń, według określonych kategorii. Zgłoszenie trafia do policjantów , którzy w ciągu kilku dni skontrolują wskazane miejsce. Jeśli informacje się potwierdzą, policja wprowadzi je wprost do systemu wirtualnej mapy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.slaska.policja.gov.pl

Andrzej Sługocki

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj