6 października 2022 r. kończy się kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół Łączności w Gliwicach. 

Tytuł projektu Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ - EPEK, nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064076 
Projekt jest realizowany na zasadach Erasmus+, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe, w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.
Okres realizacji od 07-10-2019 do 06-10-2022r.
Uczestnicy – 55 uczniów z kierunków technik elektryk, elektronik, logistyk i informatyk oraz 6 nauczycieli.
Dofinansowanie – 635 944,06 zł.

Poprzez realizację projektu szkoła umożliwiła 55 uczniom realizację praktyki zawodowej w HISZPAŃSKICH,  NIEMIECKICH, PORTUGALSKICH I SZWEDZKICH przedsiębiorstwach. Zagraniczne praktyki dały uczniom perspektywę zdobycia doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. Pozwoliły także nabyć umiejętności, które wpływają na osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych, zwiększają motywację do nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych. Młodzież uczy się również uwzględniać różnice kulturowe i społeczne oraz współpracować w zespole międzynarodowym. Bardzo istotnym elementem zagranicznych praktyk, stanowiącym dodatkowy atut w przyszłości, jest uzyskanie umiejętności zawodowych, które są potwierdzone europejskimi certyfikatami, dokumentem Europass i referencjami od pracodawców. Uczniowie ZSŁ są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców i firmy partnerskie. Są chwaleni za punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętności zawodowe, zaangażowanie oraz kulturę osobistą. Pracodawcy są zachwyceni poziomem znajomości języka angielskiego, a także  umiejętności technicznych. Praca w zagranicznych przedsiębiorstwach jest dla uczniów ważnym doświadczeniem zawodowym i życiowym, które może znacząco wpłynąć na ich sposób postrzegania wybranego zawodu oraz na kolejne wybory - podjęcia pracy lub dalszej ścieżki kształcenia. Uczniowie są bardzo zadowoleni z pobytu, szybko adaptują się do nowych warunków, a pracodawcy oraz współpracownicy okazują im życzliwość i wsparcie. Dla wielu uczniów jest to pierwszy, tak długi, pobyt poza domem rodzinnym. Dla wszystkich jest to czas, w którym uczą się samodzielności, nabywają umiejętność zarządzania czasem, pieniędzmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pracy pod presją czasu. Uczestnicy doskonalą kompetencje społeczne m.in.  dbanie o dobre relacje międzyludzkie, a wielokulturowość wpływa na wzmocnienie tolerancji, poszanowania i zrozumienia odmienności innych. 

Udział w miesięcznej praktyce pozwala też na realizację programu kulturowego, czyli wycieczki. Młodzież zwiedzała regiony krajów goszczących, poznawała historię i sztukę. Każdej grupie towarzyszą nauczyciele, którzy opiekują się młodzieżą, koordynują zakres prac i obowiązków zawodowych uczniów oraz kontaktują się z pracodawcami i firmami partnerskimi. Pedagodzy sprawdzali również, czy założony program praktyk jest właściwie realizowany, przygotowywali dokumentację projektu, organizowali zajęcia dodatkowe w czasie wolnym od pracy i byli wsparciem dla uczniów. Zakwaterowanie, wyżywienie, transport, czyli przelot samolotem, wycieczki, ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe, interpersonalne i cyfrowe uczestników projektu są w całości finansowane z budżetu projektu. 

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach otrzymał akredytacje programu Erasmus+  oraz aktualnie kontynuuje realizację projektu EPDS w ramach programu Erasmus +, co umożliwi kolejnym rocznikom uczniów europejską przygodę i odbycie praktyki w zagranicznych firmach. Dzięki udziałowi w zagranicznych praktykach młodzież ma szansę na ułatwione przejście z etapu nauki do etapu zatrudnienia oraz wejście na trudny i dynamiczny rynek pracy. 
Koordynator projektów - Justyna Kordala

 

Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ nr umowy 2019-1-PL01-KA102-064076 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

 

Materiał partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj