BESKIDY -8 dni od 500 zł dla emerytów /rencistów z 40% dofinansowaniem Unijnym -Program "Spowolnij Starzenie" (ekologiczne żywienie, możliwość dowozu). 33/870-30-50. (201924)