BESKIDY 6 dni /600,- dla emeryta/rencisty z 40%-dofinansowaniem Unijnym program "Spowolnij starzenie". Możliwość dowozu. 501-642-492.

(914)