O mijającej kadencji i nadchodzących wyborach samorządowych rozmawiamy z prezydentem Gliwic, Adamem Neumannem.

Zbliżamy się powoli do czwartej rocznicy Pana pracy na stanowisku prezydenta miasta. Wcześniej 13 lat był pan zastępcą prezydenta. Czy to był duży przeskok?

W moim przypadku okresy te są nieporównywalne. Rozpoczęcie organizowania sobie pracy na stanowisku prezydenta zbiegło się z wybuchem pandemii. Większość realizowanych wówczas zadań było dalekich od rutyny i wymagało niestandardowych działań i błyskawicznych decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Płynnie z okresu pandemii przeszliśmy w okres wojny za naszą wschodnią granicą i masowego napływu ukraińskich uchodźców. Ich pobyt tutaj trzeba było znów w niestandardowy sposób organizować. Kryzys energetyczny, finansowy, wysoka inflacja, reformy rządu ograniczające dochody własne miasta to problemy, które pojawiły się dodatkowo właśnie w tym okresie.

Czy te problemy, o których Pan wspominał, odbiły się negatywnie na rozwoju naszego miasta?

Mimo tych trudności udało się kontynuować rozwój Gliwic i zadbać o jego zasoby. Zrealizowałem praktycznie cały mój program wyborczy oraz wiele zadań dodatkowych wynikających z tych nieprzewidzianych zdarzeń losowych jakimi były m.in. pandemia czy wojna. Błyskawicznie stworzyliśmy szpital covidowy, zorganizowaliśmy punkt szczepień na lodowisku Tafla, zapewniliśmy miejsca schronienia dla uchodźców.

Spotykamy się miesiąc po zakończeniu wyborów parlamentarnych. Wiosną czekają nas kolejne - tym razem samorządowe. Czy często zadawane jest Panu pytanie, czy będzie Pan w nich startował?

Bardzo często. (śmiech). Wiele osób, z którymi się spotykam, namawia mnie gorąco do kandydowania.

Zanim i ja zadam Panu to pytanie, proszę powiedzieć, co Pan uważa za największe sukcesy swojej obecnej czteroletniej kadencji?

Mimo trudnego czasu wiele dobrego się zadziało. Poprawiłem funkcjonowanie Urzędu Miasta i miejskich spółek, wzmocniłem miasto, sposób jego funkcjonowania oraz wizerunek. Sukcesem jest realizacja przedstawianego gliwiczanom jesienią 2019 r. programu wyborczego. Wybudowano kolejne odcinki obwodnicy, Centrum Przesiadkowe, zaaranżowano skwer nad DTŚ, zmodernizowano Rynek, przebudowano kompleksowo plac przed dworcem kolejowym, plac Piastów, ulice Bohaterów Getta Warszawskiego i Piwną. Powstał tam piękny kompleks biurowo-usługowy, a zabytkowy budynek dawnej dyrekcji Huty 1-Maja to dziś perełka architektoniczna. Rozwija się gliwickie lotnisko z wybudowanym profesjonalnym pasem startowym. Pięknieje i poszerza się baza oświatowa, powstała duża hala sportowa i trzykondygnacyjny budynek laboratoryjno-dydaktyczny przy LO nr 1, szkoła muzyczna przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Ziemowita, przy szkołach na ul. Lipowej i Okrzei powstały nowe pawilony przedszkolne, a w Żernikach kończy się właśnie budowa nowego, dużego przedszkola. Dwa lata temu powstało Centrum Kulturalne Victoria, które ożywiło życie kulturalne w mieście i kochane jest przez gliwiczan za bogatą ofertę imprez i wydarzeń artystycznych. Pełną parą działa hala widowiskowo- sportowa PreZero Arena. W parku Chorzowskim wybudowano tężnię solankową, ulubione miejsce odpoczynku i spacerów. Zadbaliśmy o poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta budując zbiornik retencyjny na Wilczych Dołach i zaprojektowaliśmy na jego terenie park dla mieszkańców. Żeby nie zanudzać szczegółami wymienię jeszcze punktowo kilka ważnych działań w miejskich spółkach: PEC Sp. z o.o. - strategia dekarbonizacji, Park Zielonej Energii; PWiK- porządkowanie gospodarki wód opadowych, utrzymywanie niskiej ceny i wysokiej jakości wody z głębin; PZO – konsekwentnie budowanie tzw. obiegu zamkniętego gospodarki odpadami i otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej; Szpital nr 4 -doprowadzenie z 30 mln zł rocznej straty bilansowej do dodatniego wyniku finansowego oraz przejęcie spółki VitoMed leczącej udary z neurologią przy ul. Radiowej. Sukcesów mamy sporo o czym świadczą liczne nagrody zdobywane w ogólnopolskich prestiżowych rankingach miast. To była wyjątkowo trudna, ale i efektywna kadencja.

„Sukcesów mamy sporo o czym świadczą liczne nagrody zdobywane w
ogólnopolskich prestiżowych rankingach miast”.

A jakie najważniejsze plany ma Miasto na kolejne lata?

To oczywiście budowa nowego szpitala. Jesteśmy mocno zaangażowani w proces jego powstania. Mamy prawomocne pozwolenie na budowę. Aktualnie prowadzimy przetarg na wybór wykonawcy, mamy niezbędną procedurę IOWISZ i pozytywne opinie dwóch ministerstw. Szpital wybudujemy ze środków budżetu Gliwic lub KPO, jeżeli zwycięskie w wyborach parlamentarnych partie dotrzymają słowa i przywrócą system finansowania jednostek samorządu terytorialnego do stanu sprzed Nowego Ładu.

Czy zatem wystartuje Pan w kolejnych wyborach, żeby kontynuować swoje sukcesy i realizować plany Miasta?

Nie odpowiem teraz jednoznacznie. Jestem gotowy do realizacji tych planów i zrobię to ja lub osoba, którą będę gliwiczanom rekomendował.

(s)

wstecz

Komentarze (2) Skomentuj

  • Gość 2023-11-22 17:50:32

    Gliwice mają wiele do zaoferowania w przeciwieństwie do reszty Śląska. Zabrze,Bytom, Ruda Śląska to katastrofa, w Bytomiu to nawet nie ma na papier toaletowy w szkołach, więc dobrze, że Gliwice mają szczęście do włodarza miasta, aż zazdroszczę

  • dar 2023-11-22 21:00:55

    Panu już dziękujemy! Czas na ludzi NOWYCH! Kogoś kto ma jaką wizję! Kogoś SAMODZIELNEGO!