EMERYT -uprawnienia konstrukcyjno-budowlane podejmie obowiązki kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 500-806-498. (200812)

 


(76)