Program ciepła woda bez piecyka dla Gliwic - Cichociemnych 8 i Czernego 4 już podłączone 
Coraz więcej Spółdzielni Mieszkaniowych, które od lat zaopatrywane  są w ciepło systemowe do ogrzewania, decyduje się na likwidację piecyków gazowych (potocznie zwanych junkersami) na rzecz ciepła systemowego do podgrzania wody użytkowej. 

W przypadku Gliwic są to Spółdzielnie „Politechniki Śląskiej”, „Żwirki i Wigury” i „Aleja Majowa” .


Od 2018 roku już 507 mieszkań skorzystało z ciepła do podgrzania wody użytkowej, są to budynki 10-piętrowe z tak zwanej wielkiej płyty, budowane w latach 60., 70., 80. przy ul. Kokoszki, Derkacza,  Łużyckiej, Cichociemnych i Czernego. Kolejne są w trakcie realizacji inwestycji, m.in. budynek przy pl. Inwalidów Wojennych  w Gliwicach. Na etapie projektowania instalacji wewnętrznej jest też budynek przy al. Majowej.


Ciepło systemowe to produkt wysoce bezpieczny, nie ma zagrożenia wybuchem. Inaczej jest z piecykami gazowymi, które to powodują co roku kilkaset zdarzeń związanych z zatruciem czadem bądź pożarem wywołanym wybuchem gazu  czy nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych.


Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje wówczas, gdy coś się spala (pali), a w otoczeniu, w którym przebiega ten proces, jest za mało powietrza (tlenu). Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to przede wszystkim  gazowe podgrzewacze wody i piece węglowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. W związku z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między kominami i piecami.


Dawniej okna nie były tak szczelne jak dzisiaj, ale powodowało to naturalny dopływ powietrza potrzebnego do procesu spalania. Dziś okna są dużo bardziej szczelne, co powoduje wzrost niebezpieczeństwa zatrucia czadem. 


Zastąpienie podgrzewaczy gazowych wody (junkers) ciepłem systemowym z PEC-Gliwice Sp. z o.o. to doskonała alternatywa. Przeprowadzenie inwestycji w bloku 55-mieszkaniowym  to czas około 1 miesiąca, 3 mieszkania na dzień, czas prac w mieszkaniu wynosi ok. 4-5 godzin.


Według mieszkańców, niedogodności nie są duże, a korzyści bezcenne. Ciepła woda dostępna natychmiast po odkręceniu kranu i w idealnej temperaturze. Mieszkańcy nie muszą martwić się o przeglądy techniczne i szczelność instalacji, jest bezpiecznie i komfortowo, a i cena niewygórowana. Rezygnacja z gazowych podgrzewaczy wody pozwala ograniczyć potrzeby cieplne budynku do 10 proc., co ogranicza rachunki za centralne ogrzewanie, a wszystko dzięki likwidacji przewodów spalinowych, które znajdują się niejednokrotnie w bardzo złym stanie technicznym, a po przystąpieniu do programu ciepła woda bez piecyka dla Gliwic są zupełnie zbędne.


PEC-Gliwice Sp. z o.o. zachęca wszystkie Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe, które już korzystają z ciepła z PEC-Gliwice do ogrzewania mieszkań, aby zdecydowały się na ciepło z PEC również do podgrzania wody użytkowej. 


Czy zdarzyło ci się kiedyś odkręcić kurek z ciepłą wodą i poparzyć zbyt gorącym strumieniem? Albo czekać, aż najpierw zleci zimna struga? Jeśli korzystasz z ciepła systemowego, z kranu od razu płynie woda o idealnej temperaturze. Ponadto nie potrzebujesz wtedy pieca i kominów spalinowych. Brak dodatkowych instalacji w mieszkaniu oznacza dla ciebie i twojej rodziny większe bezpieczeństwo korzystania z ciepła. Nie martwisz się o szczelność i sprawność urządzeń, ryzyko wybuchu gazu lub zatrucia czadem. Z ciepłem systemowym zyskujesz spokój i pełny komfort użytkowania ciepłej wody. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej, skontaktuj się z nami lub wejdź na naszą firmową stronę www.pec.gliwice.pl

Szczegóły dotyczące przebiegu takiej inwestycji można obejrzeć na filmie TUTAJ 


Rozmowa z Grzegorzem Budnym, prezesem Spódzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

Dlaczego SM im. Żwirki i Wigury zdecydowała się skorzystać z programu Ciepła Woda Bez Piecyka? 
Jednym z kierunków działań Zarządu SM im. Żwirki i Wigury w roku 2020 i w latach następnych jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszych zasobów, w co wpisuje się m.in. likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, tzw. junkersów i zastąpienie ich dostawą ciepła systemowego z PEC – Gliwice Sp. z o.o. do podgrzania wody użytkowej. Impulsem do prowadzenia działań w tym kierunku była inicjatywa mieszkańców budynków przy ul. Cichociemnych 6 i 8, którzy wystąpili o przeprowadzenie takiej inwestycji już w 2019 r. Realizując ich wolę, opracowano projekt i po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpiono do wykonania zadania w budynku przy ul. Cichociemnych 8. PEC-Gliwice ze swojej strony do końca sierpnia 2020 roku zainstalował nowoczesny dwufunkcyjny wymiennik ciepła (na potrzeby c.o. i przygotowania c.w.u.), a Spółdzielnia po wyłonieniu wykonawcy w sierpniu i wrześniu wykonała prace montażowe związane z instalacją nowych poziomów i pionów ciepłej wody, z podłączeniem ich w mieszkaniach w miejsce zlikwidowanych junkersów. Dobrym przykładem były również materiały z podobnej inwestycji, zrealizowanej w zasobach SM przy Politechnice Śląskiej, udostępnione przez PEC-Gliwice.

Jak przebiegała inwestycja,  czy prace montażowe były uciążliwe dla mieszkańców?
Inwestycja polegała na zabudowie nowego wymiennika przez PEC oraz wykonaniu wewnętrznej instalacji c.w.u. z wykorzystaniem dla jej poprowadzenia kanałów spalinowych po likwidowanych piecykach gazowych. Prace przebiegały bardzo sprawnie zarówno w części wykonywanej przez PEC, jak i w części, która była do wykonania przez Spółdzielnię. Uciążliwość dla mieszkańców została sprowadzona do niezbędnego minimum i była związana z czasem wykonywania prac w danym mieszkaniu, a te rozpoczynano i kończono w ciągu jednego dnia. Wykonawca podchodził do każdego mieszkania indywidualnie, elastycznie reagując na sugestie mieszkańców i wykonywał podłączenie c.w.u. w miejscu likwidowanego podgrzewacza w sposób, który był jak najbardziej akceptowalny przez mieszkańca. Dzięki zastosowanej technologii prowadzenia pionów c.w.u. w  kanałach spalinowych po likwidowanych podgrzewaczach, zakres ograniczał się w większości przypadków do wykonania otworu wielkości 25x30 cm w łazience lub kuchni za szafkami – w efekcie w całości zakrywają go drzwiczki rewizyjne. Ostatecznie jedyny element, jaki pozostaje widoczny, to podłączenie ciepłej wody do instalacji mieszkaniowej. Należy podkreślić, że całość prac prowadzona jest w sposób niepowodujący konieczności wykonywania remontu w łazience. 

Ile trwała cała inwestycja, ile czasu potrzeba na jedno mieszkanie?
Ze swojej strony PEC zainstalował dwufunkcyjny wymiennik ciepła w przygotowanym przez siebie pomieszczeniu po starym wymienniku. Prace zostały wykonane w umówionym terminie, bez żadnego angażowania mieszkańców. Te realizowane przez wykonawcę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej na zlecenie Spółdzielni trwały od 19.08.2020 do 18.09.2020 r., w tym czasie wykonawca wykonał poziomy w piwnicy oraz 5 pionów w budynku 11-kondygnacyjnym z podłączeniem 53 mieszkań. Prace w mieszkaniach trwały od 31.08.2020 do 18.09.2020 r., czyli trzy tygodnie robocze. W pierwszym tygodniu realizowano instalację w 3 mieszkaniach dziennie, w dwóch kolejnych w 6 mieszkaniach dziennie. Prace w jednym mieszkaniu były wykonywane w ciągu jednego dnia i trwały od 5 do 8 godzin, w zależności od stopnia utrudnienia.

Jak reagowali mieszkańcy, czy są zadowoleni z inwestycji i efektów pracy nowego systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę?  
Zarówno mieszkańcy, jak i Zarząd spółdzielni są usatysfakcjonowani bardzo sprawnym przebiegiem prac, ale również osiągnięciem celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z c.w.u. Co do efektów ekonomicznych, trudno w tej chwili coś powiedzieć. Wg informacji uzyskanych od Dyrektora ds. Technicznych PEC w Gliwicach, Pana Krzysztofa Szalińskiego, w naszym budynku osiągane są bardzo korzystne wskaźniki wykorzystania ciepła na podgrzanie 1m3 wody. Bardziej szczegółowe informacje będą możliwe do uzyskania w terminie późniejszym, po wykonaniu optymalizacji działania układu. 

Jaką zatem propozycję ma pan dla podobnych budynków, które borykają się z remontami przewodów spalinowych?
Będziemy propagować przedmiotowe rozwiązanie wśród naszych mieszkańców, aby zachęcić ich do zastosowania go w następnych budynkach. Mając do dyspozycji działającą, sprawnie wykonaną instalację, możliwe będzie zademonstrowanie skutków i osiągniętych efektów na rzeczywistym przykładzie. 

Czy mają Państwo w planie doposażenie kolejnych budynków w instalacje ciepłej wody użytkowej  i skorzystanie z ekologicznego ciepła systemowego z miejskiej sieci? 
Plany takie jak najbardziej są. Jak wspomniałem poprzednio, wymagają one jednak przekonania mieszkańców do zalet takiego rozwiązania. Wykazanie ich będzie możliwe na bazie zrealizowanej inwestycji. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury są do celowości zastosowania ekologicznego ciepła systemowego z sieci miejskiej przekonani i  będziemy czynić starania mające na celu wykonanie następnych takich instalacji.

Proszę podać co najmniej trzy powody, dla których warto przeprowadzić taką inwestycję. 
Pierwszym i najważniejszym argumentem dla przeprowadzenia zmiany sposobu przygotowania c.w.u. jest sprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Likwidując gazowe podgrzewacze wody i kanały spalinowe, likwidujemy jednocześnie zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (czadem) oraz niebezpieczeństwo ulatniania i w konsekwencji wybuchu gazu. W kanałach spalinowych często budują gniazda ptaki, powodując ich niedrożność, stwarzają zagrożenie dla życia mieszkańców. Likwidacja kanałów spalinowych zmniejsza straty ciepła, poprawia wentylację mieszkań poprzez zwiększenie ciągu w kanałach wentylacyjnych, a także eliminuje koszty związane z utrzymaniem kanałów spalinowych we właściwym stanie technicznym. Dodatkowym aspektem likwidacji piecyków gazowych są oszczędności związane z kosztami ich eksploatacji oraz ewentualnej wymiany, jak również uzyskanie większej ilości miejsca w łazience. Nie do pominięcia jest również fakt uzyskania efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem emisji spalin do atmosfery. Reasumując, należy ocenić zastosowane rozwiązanie bardzo pozytywnie.Materiał partnera


Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj