Pionierskie transplantacje, nowatorskie terapie i badania kliniczne lokują Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach wśród najlepszych europejskich ośrodków. Nazwiska prof. Adama Maciejewskiego czy prof. Sebastiana Giebela to dziś światowe marki.     
Nie ma nadprzyrodzonych umiejętności 

Nazywany przez media cudotwórcą prof. Maciejewski, szef  Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, uparcie podkreśla, że nie ma nadprzyrodzonych umiejętności, wykonuje tylko najlepiej, jak potrafi, swoją pracę. I dodaje, że nie byłoby to możliwe bez zespołu. 

– Przeprowadzamy ponad dwieście zabiegów rekonstrukcji naczyniowych rocznie. Każdy z nas jest przede wszystkim chirurgiem onkologiem - mówi prof. Maciejewski.

Medyczne Oskary dla profesora i zespołu 
 
Onkolog  jest pierwszym polskim chirurgiem rekonstrukcyjnym przyjętym do Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej. To elitarne grono liczy tylko 950 chirurgów rekonstrukcyjnych z całego świata.

Profesor, również jako pierwszy Polak, w styczniu 2020 r. odebrał w USA prestiżową nagrodę Godina, przyznaną za całokształt dorobku, obejmujący nowatorskie operacje rekonstrukcyjne, jak i nagrodę za najlepszą operację 2019 roku. Chodzi o 6-letniego Tymka, który jako  niemowlę połknął granulki do udrażniania rur, doprowadzające do martwicy m.in. tchawicy, gardła i przełyku. Operacja trwała ponad 15 godzin, było w nią zaangażowanych prawie 70 lekarzy, pielęgniarek różnych specjalności oraz dwie kliniki – w Gliwicach i Zabrzu. Stworzyła dziecku szansę na normalne życie, otworzyła też drogę innym światowym ośrodkom do stosowania tej nowatorskiej procedury medycznej. W USA doceniono także innych członków zespołu profesora, m.in. dr. Łukasza Krakowczyka, adiunkta Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.

Nowa twarz. Pierwsza na świecie  

Dziś zespół liczy dwunastu chirurgów, specjalizujących się w chirurgii rekonstrukcyjnej.  

– Nie koncentrujemy się jedynie na głowie i szyi, rekonstruujemy piersi, kończyny, ubytki ściany klatki piersiowej – poprawiając ich funkcje po resekcjach nowotworów – mówi prof. Maciejewski. 

Chirurgia to jego żywioł, zaś lista dokonań imponuje. Jest autorem wielu publikacji naukowych, promotorem prac doktorskich i habilitacyjnych. W 2013 roku w USA odebrał medycznego Oskara, nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej, za pierwszy w świecie przeszczep twarzy ze wskazań życiowych. Zabieg wykonano w maju 2013 r. u 33-letniego pacjenta.

W grudniu 2013 kolejny światowy sukces – drugi zabieg przeszczepu twarzy, tym razem planowany. Pacjentką była 26-letnia Joasia. Operacja trwała prawie 24 godziny, a zrekonstruowano ponad 80 proc. powierzchni twarzy. 

Inne pionierskie operacje to: w kwietniu 2015 r. przeszczep krtani u 37-letniego mężczyzny, w październiku 2017 allotransplantacja krtani i przełyku u 64-latka.

Skuteczna broń na raka 

Jadwiga Szotek, pacjentka Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, ostatnie dwa lata spędziła w cyklu dom – szpital – dom. 62-letnia mieszkanka Chorzowa chorowała i leczyła się na boreliozę. Dopiero specjalistyczne badania wykazały, że powodem bardzo złego samopoczucia jest agresywny chłoniak z bardzo niekorzystnym profilem molekularnym, już wyjściowo sugerującym odporność na chemioterapię. Zastosowano zabieg infuzji limfocytów CAR-T cells (chimerowego receptora antygenowego).

– To najbardziej zaawansowana forma immunoterapii komórkowej, czyli wykorzystania komórek naszego własnego układu odpornościowego do walki z nowotworem. Stosuje się ją w dwóch wskazaniach medycznych – u chorych z opornością na chemioterapię z rozpoznanym chłoniakiem (dorośli) oraz u dzieci i dorosłych do 25. roku życia z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej. Stosowane w terapii leki poddano badaniom klinicznym. Udowodniono, że u ponad połowy chorych uzyskano stan, w którym choroba znika, mimo że leki stosowano w krańcowym stadium, gdy wyczerpano wszystkie inne możliwości. To stanowiło podstawę do rejestracji tych produktów najpierw w USA, potem w Europie – tłumaczy prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Centrum Onkologii w Gliwicach. 

Liczby: 
5 000 – tyle różnego rodzaju operacji rekonstrukcyjnych przeprowadził zespół prof. Adama Maciejewskiego
3 – tyle razy z rzędu operacje gliwickich onkologów uznano za najlepsze na świecie 
2 – tyle pionierskich przeszczepów twarzy przeprowadził zespół prof. Adama Maciejewskiego

W listopadzie 2019 r. Narodowe Centrum Onkologii w Gliwicach otrzymało certyfikat umożliwiający stosowanie nowatorskiej immunoterapii komórkowej. W grudniu 2019 panią Jadwigę, jako pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej, poddano zabiegowi infuzji limfocytów CAR-T cells.

Małgorzata Lichecka 


wstecz

Komentarze (0) Skomentuj