Od 23 października Muzeum w Gliwicach zaprasza do wirtualnego świata: sal wystawienniczych i zbiorów, zdigitalizowanych jako wysokiej jakości fotografie bądź trójwymiarowe skany obiektów (3D). 
Muzealnicy mają nadzieję, że aranżowanie takich ekspozycji nie tylko pozwoli poznawać dzieje Gliwic i regionu,  ale też realizować się twórczo. Tym bardziej że program daje możliwość dodawania do ekspozycji własnych materiałów – zdjęć, rysunków czy tekstów. Tak zaprojektowanymi wystawami będzie można dzielić się np. w mediach społecznościowych. 


Z dotacją ministra  

„Wirtualnych wystaw wiele…” to unikalna w skali kraju propozycja. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powstało atrakcyjne narzędzie służące edukacji, jak również upowszechnianiu historii i dziedzictwa kulturowego Gliwic, Górnego Śląska i Polski oraz zbiorów zgromadzonych w Muzeum w Gliwicach. Jego autorką jest Ewa Chudyba, przez lata tworząca dział edukacji i promocji Muzeum w Gliwicach. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.


Do dyspozycji ponad 100 tys. obiektów

Dzięki projektowi rozbudowano stronę muzeum i przekształcono ją w interaktywną platformę umożliwiającą twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych. W ramach projektu powstała nowa podstrona: „Twoja wirtualna wystawa”, dzięki niej można tworzyć własne ekspozycje, oczywiście w oparciu o zasoby muzeum. A jest w czym wybierać, bo to ponad 100 tysięcy obiektów. 
Wystawy tworzyć można w obrębie sześciu modułów tematycznych: „Archeologia powiatu gliwickiego”, „Najcenniejsze i najciekawsze zabytki Muzeum w Gliwicach”,  „Królewska Odlewnia Żelaza”, „Zabytki Działu Etnografii. Zwyczaje, obrzędy i tradycje ziemi gliwickiej”, „Gliwicka fotografia”, „Wirtualny portret Gliwic. Twoja historia miasta”.


Edukator przewodnikiem  

- Projekt pozwoli szerokiej grupie odbiorców (indywidualnym, grupom szkolnym i innym) nie tylko biernie korzystać z zasobów cyfrowych, ale też twórczo je przetwarzać. Wystawy oczywiście każdy może aranżować indywidualnie, o dowolnej porze, ale oprócz tego będziemy organizować warsztaty on-line na platformie ZOOM, prowadzone przez muzealnych edukatorów, w trakcie których nie tylko zaprojektujemy wystawy, ale przede wszystkim przybliżymy zbiory Muzeum w Gliwicach, związane z określonym tematem, a także właściwy im kontekst historyczny i kulturowy. W dalszej przyszłości zapewne zaprosimy na oprowadzania po wirtualnych wystawach, zaaranżowanych przez naszych kustoszy. Niewątpliwie podstrona „Twoja wirtualna wystawa” ułatwi także dostęp do oferty edukacyjnej muzeum i jego zasobów cyfrowych tym, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w prowadzonych przez nas zajęciach w salach edukacyjnych – wyjaśnia Chudyba, autorka projektu.


Zabytki do wirtualnych zbiorów wybrali i opracowali: Anna Kwiecień (kierownik działu sztuki i rzemiosła artystycznego), Monika Michnik (kierownik działu archeologii), Damian Recław (kierownik działu historii), Anna Piontek (p.o. kierownika działu etnografii), Wojciech Ciuraj (z-ca kierownika Domu Pamięci Żydów Górnośląskich) Patrycja Gwoździewicz (kustosz w dziale sztuki i rzemiosła artystycznego), Joanna Puchalik (kustosz w dziale historii). Obiekty do fotografowania i skanowania przygotowała konserwator Magdalena Urbaniak-Leśniak. Nad stroną techniczną projektu czuwał informatyk Adam Klimas. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia Grzegorza Krawczyka, dyrektora Muzeum w Gliwicach i Beaty Badury-Wituły, jego zastępczyni. 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj