Niespełna 50 osób zasili OSP w mieście i powiecie. Zdane niedawno kursy i egzaminy praktyczne umożliwią im wyjazdy na akcje pożarnicze.

Jak co roku wszyscy chętni, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc, tym samym zasilić szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych przystąpili do szkolenia podstawowego na strażaków ratowników OSP. Od 15 września zainteresowani rozpoczęli szkolenie od części teoretycznej, którą realizowali e-learningowo. Zaliczony egzamin z teorii umożliwił przystąpienie do szkolenia praktycznego, które było realizowane przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej z jednostek ratowniczo – gaśniczych podległych gliwickiej komendzie, a mowa o jednostce w Gliwicach, Łabędach, Knurowie oraz Pyskowicach.

Uczestnicy kursu zostali przeszkoleni przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod kątem wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu oraz innym osobom znajdującym się na drodze, a także ukończyli szkolenie dla abonentów sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, mowa o szkoleniu z zakresu organizacji łączności podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Pozyskali wiedzę z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a także zdali test wydolnościowy i ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej. Po wszystkich zaliczonych etapach mogli przystąpić do egzaminu praktycznego, który odbył się 5 listopada na terenie JRG nr 3 w Knurowie. Do egzaminu przystąpiło 48 członków OSP z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego i wszyscy z wynikiem pozytywnym egzamin zaliczyli. Spośród 48 nowych ochotników, znalazło się aż 9 kobiet. Czterech ochotników zasili miasto Gliwice, natomiast pozostali - powiat gliwicki. W roku ubiegłym egzamin zdało 49 osób.

Patrycja Cieślok - Sorowka

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj