24 listopada 2021 r. o godz. 13:00 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach organizuje spotkanie z prof. Marianem Nogą. Temat spotkania to „Nowy Polski Ład a sytuacja gospodarcza w Polsce”. Spotkanie zorganizowane zostanie w formie hybrydowej: stacjonarne (w siedzibie EMT-Systems, Cechownia, Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice) oraz zdalnie.

Prof. Marian Noga to ekonomista i nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej.

Autor ponad 30 książek opublikowanych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, w RFN, Rosji i na Ukrainie. Ponadto opublikował 160 artykułów naukowych. Laureat Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku w zakresie finansów za monografię „Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym” opublikowanej w DIFIN Warszawa we współautorstwie z K. Raczkowskim i J. Klepackim.

W swoich badaniach koncentruje się na teorii makroekonomicznej, ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i ekonomii kultury. Stworzył podstawy nowej nauki makroneuroekonomii.

materiał RiPH

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj