Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło od ośmiu lat prowadzi Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego. Pod koniec lutego br. organ prowadzący otrzymał wypowiedzenie umowy przez wójta gminy Rudziniec. Decyzja wstrząsnęła placówką i szuka pomocy, bo według nich nie ma żadnego powodu, by podejmować takie kroki.  

 O sytuacji w gminie Rudziniec poinformowała nas p. Regina Wieczorek, która osiem lat temu podjęła się prowadzenia placówki oświatowej w Chechle. Sprawę chciała załatwić polubownie, jednak gdy ostatnia nadzieja na porozumienie zgasła, postanowiła zwrócić się do redakcji po pomoc. - Od 2015 roku funkcjonujemy jako szkoła stowarzyszeniowa, która ma w strukturze osiem klas z dwoma oddziałami przedszkolnymi. Od momentu przejęcia radzimy sobie, z uwagi na ogromne zaangażowanie całego zespołu ludzi. Jesteśmy po kontrolach zleconych przez Pana Wójta, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości w związku z wydatkowaniem finansów szkoły. Jako jedyna szkoła w gminie realizujemy liczne projekty, w tym program ERASMUS – wymianę międzynarodową pomiędzy dziećmi z naszej placówki, Turcji oraz Włoch i nagle po tej pierwszej części wymiany otrzymujemy informację o wypowiedzeniu warunków niekorzystnej umowy cywilnoprawnej. Wójt skorzystał z prawa i wypowiedział nam warunki umowy, a uzasadnienie jest lakonicznie, rzekomo powołuje się na kwestię równości, by w gminie były 4 szkoły o strukturze klas 1- 8 i 4 szkoły klas 1- 3 w tym Chechło. Chce przypomnieć, że szkoła w Chechle została już zlikwidowana uchwałą Rady Gminy Rudziniec z dniem 31 sierpnia 2015 roku. Wówczas to stowarzyszenie w Chechle wyszło naprzeciw i zgłosiło się z prośbą, by placówkę przejąć do prowadzenia. Każda ze szkół w gminie otrzymywała przez wiele lat dofinansowanie na remonty, czy inwestycje, natomiast do szkoły w Chechle nikt takich środków nie dołożył przez 8 lat naszego prowadzenia– tłumaczy Wieczorek i dodaje - W ramach współpracy w temacie dostosowania o/przedszkolnych do wyższych standardów zwróciliśmy nawet kwotę 7,5 tyś do budżetu gminy, celem przekazania ich na dokumentację projektową - niestety Rada Gminy Rudziniec wraz z Wójtem nas oszukała, wcielając te środki do nadwyżki budżetowej. Pragnę podkreślić, że nie można porównywać szkoły 10 oddziałowej do szkoły 6 oddziałowej. Obawiam się, że jeśli wójt doprowadzi do obniżenia struktury do klas 1-3 i o/przedszkolnych, dopłata z budżetu będzie zatrważająco wysoka i doprowadzi do jej całkowitego zamknięcia, zaś budynek sprzeda się za „symboliczne” pieniążki podmiotowi, który będzie zarabiał spore środki na mieniu gminy, które zostało przez nas wyremontowane. Nie widzę żadnej sprawiedliwości w tym, że jednym przez 8 lat dopłaca się potężne środki, innym daje się dużo mniej. Składałam propozycję wójtowi i radzie, by mniejsze szkoły prowadzić jako stowarzyszenie lub pod osobą fizyczną. Niestety nie otrzymałam żadnej pisemnej odpowiedzi od ponad 3 lat.

Decyzje..

Manager placówki uważa, że skoro zlecone kontrole nic nie wykazały, skąd radykalna decyzja, która oznacza, że Stowarzyszenie do 31 sierpnia 2023 roku jest organem prowadzącym, następnie staje się nim z powrotem gmina Rudziniec ? – Gmina nie może nas przekształcić do klas 1-3, mimo złożonej propozycji z października 2022 nie będąc organem prowadzącym (to wbrew przepisom prawnym w tym zakresie, o czym gmina zapomniała lub celowo chciała Nas zmusić do złamania prawa), stąd wypowiedzenie warunków umowy. To kuriozalna sytuacja, jesteśmy jedną z najtańszych szkół w gminie i naraz takie zmiany. Przez 8 lat dużo większe środki zostały przekazane innym szkołom na terenie naszej gminy niż naszej, wręcz dopłaty do subwencji do niektórych szkół były czasem o ponad 50%, a szkoły liczyły maksymalnie 6 oddziałów, gdzie w szkole w Chechle mamy ich 10. Wójt, przejmując szkołę będzie musiał cały następny rok szkolny prowadzić szkołę w pełnym systemie wraz z dwoma oddziałami przedszkolnymi na karcie nauczyciela, a to oznacza, że narazi budżet gminy na ogromne straty bez uzasadnienia. Do tej pory nikt z radnych, a nasza organizacja nie wie o jakich owych oszczędnościach mówimy, bo nikt nie otrzymał żadnej kalkulacji. Istotne jest też to, że wójt dopiero będzie się starał o ograniczoną strukturę do klas 1-3 . Jednak by to osiągnąć wójt musi mieć pozytywną opinię kuratorium, która na dzień dzisiejszy jest wiążąca, ale nikt nie da gwarancji, że kurator wyda pozytywną opinię co do zamknięta kilku klas, bo ucierpią na tym tylko dzieci, szczególnie te, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – podsumowuje pani Regina.

Zwróciliśmy się do wójta gminy Rudziniec – Krzysztofa Obrzuta, by ustosunkował się do podjętych kroków, w odpowiedzi czytamy - Zgodnie z art. 95 ust. 2 Prawa oświatowego, który stanowi, że w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV. Ze względów organizacyjnych (etapy edukacyjne), lokalowych oraz kadrowych uzasadnione jest, aby Szkoły w Bycinie, Pławniowicach i Rudnie były szkołami o strukturze klas I – III z oddziałami przedszkolnymi. Podobnie myślimy o szkole w Chechle. Jest to także uzasadnione małą liczebnością uczniów w klasach, a wybranie opcji z klasami I-III uzasadniają względy emocjonalne uczniów, gdyż zmiana sposobu nauczania ze zintegrowanego na przedmiotowy nastąpi w tym samym momencie, jak zmiana miejsca nauczania. Nie damy rady utrzymywać wszystkich szkół ośmioklasowych szczególnie tych z 3-5 uczniami w kasie, nawet klasy z 10 uczniami to bardzo nieekonomiczne działanie budżetowe. Wszystkie szkoły na terenie gminy chcemy i traktujemy podobnie i jest to niezależne od organu prowadzącego. Rada Gminy Rudziniec w dniu 29 września 2022 r. podjęła uchwały intencyjne, a 28 marca 2023 r. uchwały o przekształceniu szkół w Rudnie, Bycinie i Pławniowicach w szkoły o strukturze klas I-III wraz z oddziałami przedszkolnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem nie mogliśmy podjąć uchwał i przeprowadzić obniżenia struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło. Prowadzone rozmowy z przedstawicielami stowarzyszenia nie doprowadziły do porozumienia  tak,  aby  w tym  samym  czasie  obniżyć  strukturę  „małych”  szkół  na terenie  gminy. Zgodnie z § 7 ust. 3 obowiązującej  umowy w sprawie przekazania do prowadzenia szkoły w Chechle, pismem z dnia 20 lutego 2023 r. przekazałem Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło oświadczenie o rozwiązaniu umowy, z dniem 31 sierpnia 2023 r. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy zostało przedstawione w w/w piśmie – cytuję: „Złożenie powyższego oświadczenia wynika z zobowiązania - do rozwiązania umowy nr 136/2015 z dnia 27 maja 2015 roku przez Wójta Gminy Rudziniec - wyrażonego w toku posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec w dniu 10 stycznia 2023 roku. Uzasadnieniem tegoż działania jest konieczność zmiany struktury tejże placówki, na którą nie wyraziliście Państwo zgody w dniu 13 października 2022 roku. Tym samym jedynie zmiana organu prowadzącego Szkoły Podstawowej w Chechle pozwoli przeprowadzić niezbędne zmiany organizacyjne. W ocenie organów Gminy Rudziniec absolutnie konieczne staje się zmniejszenie wydatków łożonych na oświatę i zmiana struktury czterech najmniejszych placówek funkcjonujących na terenie gminy. Szkoły te dotychczas funkcjonujące w strukturze klas I-VIII winny zostać przekształcone w Szkoły o strukturze klas I-III. W ocenie organów Gminy Rudziniec to jedyne rozwiązanie chroniące gminę przed koniecznością likwidacji placówek oświatowych. Decyzja co do rozwiązania umowy została podyktowana dobrem i równym traktowaniem wszystkich uczniów na terenie całej  gminy Rudziniec – czytamy.
Sprawę będziemy w dalszym ciągu monitorować, a o wszelkich zmianach informować.   

Patrycja Cieślok-Sorowka

wstecz

Komentarze (8) Skomentuj

 • Magdalena 2023-04-23 19:24:58

  Wójt gminy Rudziniec to jest jedną wielką porazką. Brak jakikolwiek inwestycji, rozwoju... Drogi dziurawe, brak ścieżek rowerowych, brak oświetlenia przy drogach, brak chodników. Pan Krzysztof Obrzut może być celebytą wiejskiego formatu impreza za imprezą aby się pokazać, a dotacje to tylko na kościoły...

  • Adam 2023-04-24 14:14:40

   Chcecie utrzymywać szkoły gdzie w klasach jest po 3-5 dzieci. Do tego chcecie nowych dróg, ścieżek, chodników. Budżet gminy nie jest studnią bez dna. Odnoszę wrażenie, że autor tekstu, narrator tekstu (pani Regina), a także Pani Magdalena chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Niestety TAK SIĘ NIE DA. Na oświatę wiadomo że trzeba łożyć, ale obecnie jest to mało efektywne. Już lata temu część mniejszych szkół powinna zostać przekształcona lub zamknięta. Natomiast powinno zostać kilka dużych szkół z „prawdziwego zdarzenia” dobrze wyposażonych i z klasami wypełnionymi uczniami. Idąc tokiem Waszego rozumowania jako mieszkaniec Łączy wnioskuję o otwarcie szkoły w Łączy. Dlaczego moje dzieci mają dojeżdżać? Jak równość to dla wszystkich…. Właśnie m.in. z tego powodu, że lwią część z budżetu gminy, czyli z naszych podatków łożymy na szkoły gdzie jest po kilka dzieci w klasie nie starcza na inne rzeczy typu ścieżki itp. A najwięcej krzyczą Ci co chcą jednego i drugiego i jeszcze etatu w szkole, a na koniec idą ze swoimi żalami do gazety i czekają, aż się ich poklepie po ramieniu. Ludzie kochani, spójrzcie na swój budżet domowy – masz określony dochód i musisz dokonać wyboru na co go wydać… Tu jest ta sama sytuacja….

   • Andrzej 2023-04-24 20:57:42

    Gościu nie znam cię ale na 100% jesteś pisior. Z takimi tekstami to idź do Czarnka który rozwalił w Polsce szkolnictwo. Pokaż co ty potrafisz zrobić, poza krytykowaniem P.Reginy i P.Magdaleny. Należysz do tej społeczności więc się zaangażuj, pokaż jaki jesteś mocny w czynach. Oby jesienią powróciła normalność w polskim szkolnictwie

 • Gromek 2023-04-23 21:18:02

  Przecież idzie niż demograficzny. Czego oni oczekują? Gmina nie będzie utrzymywać szkół w których uczy się 12 dzieci w jednej klasie... Co w tym dziwnego?

  • Regina Wieczorek 2023-04-24 13:16:45

   Szanowny Panie Gromek! Rozumiem, wiemy,że idzie niż, ale my praktycznie utrzymujemy się z samej subwencji w porównaniu do innych szkół, które bardzo mocno nadszarpnęły budżet. Pracujemy bez karty nauczyciela za wyjątkiem niektórych niefinansowych składników. Jesteśmy szkołą prowadzoną przez stowarzyszenie, nie przez JST. Boli Nas fakt, że po 8 latach wytężonych zmagań i pozyskanych środków zewnętrznych wrzucono Nas do jednego worka z innymi i nazwano to równością.

  • Andrzej 2023-04-24 20:48:00

   Gościu jaki niż demograficzny? Przecież wprowadzając ,500+ pierwszym punktem miało być poprawa dzietność w Polsce.

 • Adam 2023-04-24 10:31:28

  Chcecie utrzymywać szkoły gdzie w klasach jest po 3-5 dzieci. Do tego chcecie nowych dróg, ścieżek, chodników. Budżet gminy nie jest studnią bez dna. Odnoszę wrażenie, że autor tekstu, narrator tekstu (pani Regina), a także Pani Magdalena chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Niestety TAK SIĘ NIE DA. Na oświatę wiadomo że trzeba łożyć, ale obecnie jest to mało efektywne. Już lata temu część mniejszych szkół powinna zostać przekształcona lub zamknięta. Natomiast powinno zostać kilka dużych szkół z „prawdziwego zdarzenia” dobrze wyposażonych i z klasami wypełnionymi uczniami. Idąc tokiem Waszego rozumowania jako mieszkaniec Łączy wnioskuję o otwarcie szkoły w Łączy. Dlaczego moje dzieci mają dojeżdżać? Jak równość to dla wszystkich…. Właśnie m.in. z tego powodu, że lwią część z budżetu gminy, czyli z naszych podatków łożymy na szkoły gdzie jest po kilka dzieci w klasie nie starcza na inne rzeczy typu ścieżki itp. A najwięcej krzyczą Ci co chcą jednego i drugiego i jeszcze etatu w szkole, a na koniec idą ze swoimi żalami do gazety i czekają, aż się ich poklepie po ramieniu. Ludzie kochani, spójrzcie na swój budżet domowy – masz określony dochód i musisz dokonać wyboru na co go wydać… Tu jest ta sama sytuacja….

 • Adam 2023-04-24 14:14:22

  Chcecie utrzymywać szkoły gdzie w klasach jest po 3-5 dzieci. Do tego chcecie nowych dróg, ścieżek, chodników. Budżet gminy nie jest studnią bez dna. Odnoszę wrażenie, że autor tekstu, narrator tekstu (pani Regina), a także Pani Magdalena chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Niestety TAK SIĘ NIE DA. Na oświatę wiadomo że trzeba łożyć, ale obecnie jest to mało efektywne. Już lata temu część mniejszych szkół powinna zostać przekształcona lub zamknięta. Natomiast powinno zostać kilka dużych szkół z „prawdziwego zdarzenia” dobrze wyposażonych i z klasami wypełnionymi uczniami. Idąc tokiem Waszego rozumowania jako mieszkaniec Łączy wnioskuję o otwarcie szkoły w Łączy. Dlaczego moje dzieci mają dojeżdżać? Jak równość to dla wszystkich…. Właśnie m.in. z tego powodu, że lwią część z budżetu gminy, czyli z naszych podatków łożymy na szkoły gdzie jest po kilka dzieci w klasie nie starcza na inne rzeczy typu ścieżki itp. A najwięcej krzyczą Ci co chcą jednego i drugiego i jeszcze etatu w szkole, a na koniec idą ze swoimi żalami do gazety i czekają, aż się ich poklepie po ramieniu. Ludzie kochani, spójrzcie na swój budżet domowy – masz określony dochód i musisz dokonać wyboru na co go wydać… Tu jest ta sama sytuacja….