Do tego, że właściwe gospodarowanie ściekami jest ważne, nie trzeba nikogo przekonywać. Każda nowoczesna gmina powinna stać na straży czystości rzek i jezior oraz bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców. Dlatego tak istotna jest realizowana właśnie, największa inwestycja w gminie Sośnicowice, zmierzająca do kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w jej aglomeracji. Zadanie to polega przede wszystkim na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sośnicowice i Trachy oraz oczyszczalni ścieków w Trachach. Pełna nazwa zadania brzmi „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - Etap II”. (robocza nazwa - Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach).

Tak duża inwestycja została podzielona na dwie części. W pierwszej kolejności zostanie zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach i Trachach. To najbardziej kosztowna część zadania, bowiem wyceniona została aż na 21 413 722,02 zł. Umowa na realizację tego etapu podpisana została 27 października ubiegłego roku. Na przeprowadzenie prac budowlanych wykonawca ma 20 miesięcy. Oczekiwanym terminem przekazania zadania do użytku jest zatem czerwiec 2023 roku.

Wartość drugiego etapu inwestycji, czyli budowa oczyszczalni ścieków w Trachach wynosi 9 168 271,64 zł. Budowa oczyszczalni ścieków w Trachach powinna zakończyć się w tym samym czasie, co kanalizacji, tj. w czerwcu przyszłego roku.

Tak istotne dla gminy Sośnicowice zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych oraz, w kwocie 5 668 500, 00 zł, z dotacji unijnej, przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

- Gmina czyni starania, aby dofinansowanie to uległo zwiększeniu. Ostateczna decyzja w tej sprawie zatwierdzająca wyższą kwotę dofinansowania będzie podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego – podkreślają sośnicowiccy samorządowcy.

Dotąd wybudowane zostało 9450 mb tj. 54% sieci kanalizacyjnej. W związku z tym etapem inwestycji prace trwają w obrębie dróg gminnych oraz odcinków dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych stanowiących drogi dojazdowe od ul. Raciborskiej, ul. Kozielskiej i ul. Powstańców. W drugiej części zadania, dotyczącej oczyszczalni, wykonane już zostały sieci między obiektowe, dokonano niezbędnej wycinki drzew oraz zamontowano zbiorniki przepompowni. Trwają prace betoniarskie na bioreaktorze, a jednocześnie wznoszony jest budynek techniczny.

Artykuł powstał w ramach cyklu Łączy nas samorząd.

Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Vv 2022-09-22 06:15:52

    "Aglomeracja Sośnicowic"? Przy całej mojej sympatii do tego miasta, to ktoś tu chyba troszkę przesadził...