Od ponad miesiąca kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze powiatowej nr 2916 S w Smolnicy, bowiem osunęła się skarpa, a niewielka część ziemi zalega na drodze. Jeden z czytelników pyta o finał sprawy, my interweniujemy.

- To bardzo niebezpieczne miejsce, by ominąć znaki potrzeba dobrej widoczności przeciwnego pasa, a o to w tym miejscu ciężko, ponieważ utrudnienia są na zakręcie, gdzie znajduje się zjazd z górki. Najlepiej postawić znaki, zamiast uprzątnąć ziemię, w końcu dojdzie do wypadku – informuje zdenerwowany czytelnik, który skierował się do Nowin, by zasięgnąć informacji, co jest powodem braku działań w tym kierunku. Sprawdziliśmy problem u źródła.

Jest problem..

Na miejscu spotykamy starszego pana, który od 40 lat mieszka na wzgórzu, gdzie owa skarpa się znajduje. Jak sam informuje, nigdy nic się nie działo w tym miejscu, jednakże miesiąc temu miały miejsce odwierty, którym przypisuje problem zsuwającej się ziemi. Podobnie problem ten widzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego, który jako jeden z czynników owej sytuacji przypisuje niedawno robiony  gazociąg, który naruszył skarpę. PINB zobowiązał Polską Spółkę Gazownictwa do wykonania ekspertyzy uwzględniającej badania geotechniczne skarpy. Ekspertyza ma na celu ustalenie na ile wybudowany gazociąg przyczynił się do powstania osuwiska oraz wskazanie sposobu wykonania prac zabezpieczających.
Teren został zabezpieczony przez ZDP w Gliwicach, a także wszczęto postępowanie wyjaśniające zaistniałą sytuację. Zabezpieczenie fragmentu drogi było koniecznością, jak poinformowała Aleksandra Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach - ZDP w Gliwicach zobowiązany został w terminie natychmiastowym do wyłączenia pasa ruchu przy osuwającej się skarpie na długości osuwiska. Przedmiotowe wyłączenie zostało wprowadzone w trybie awaryjnym w dniu 26.08.2022 r. Zmiana organizacji ruchu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uniknięcie powstania szkód materialnych i osobowych na odcinku drogi powiatowej, gdzie powstało zagrożenie – mówi.

Ekspertyza

Dalsze decyzje dotyczące naprawy skarpy zostaną podjęte po zapoznaniu się z wynikami opracowanej  ekspertyzy, którą niedawno otrzymał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego. Sprawę będziemy monitorować, a o postępach działań na bieżąco informować.

Patrycja Cieślok - Sorowka

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj