Dni smogowych nadal jest za dużo, choć – jak podkreśla marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, Śląsk jest liderem zielonych zmian. Nakłady na walkę o czyste powietrze w latach 2019-2021 były najwyższe spośród wszystkich 16 regionów kraju. Co więcej, baza emisyjności budynków wskazuje, że najwięcej „kopciuchów” wymienia się na Śląsku. Teraz na listę programów zmierzających do poprawy jakości trafiły dwa kolejne – Inicjatywa Antysmogowa oraz Gmina pełną piersią.

Pieniądze dla gmin

- Nasze województwo jest jednym z liderów programu „Czyste powietrze”, którego ideą jest wymiana źródeł ciepła na przyjazne środowisku naturalnemu, realizujemy uchwałę antysmogową, przyjęliśmy także program Zielone Śląskie rozpisany do 2030 roku, a jego podstawowym założeniem jest swoista ekologiczna transformacja Śląska – wylicza marszałek województwa, Jakub Chełstowski. - Chcemy być regionem zielonych technologii. Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza jest kolejnym etapem przywracania świadomości ekologicznej. Stawką jest nasze zdrowie i życie, bo redukcja smogu przełoży się na mniejszą zapadalność na choroby płuc i układu krążenia, które są dziś plagą cywilizacji – dodaje.
Budżet Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza w 2023 wyniesie 5 mln 700 tys. zł. Dodatkowe 7 mln zł przeznaczył na poprawę jakości powietrza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kapitał dla zdrowia

Prof. Marek Gzik, przewodniczący sejmiku wojewódzkiego zwrócił uwagę na fakt, że na oddziały Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu trafiają przede wszystkim pacjenci z miejsc, w których jakość powietrza jest najgorsza.
- Rachunek zdaje się być prosty, czyste powietrze to zdrowszy człowiek i mniejsze koszty konieczne na leczenie. Dbajmy więc wspólnie o nasz Śląsk – zaapelował prof. Marek Gzik.
Z kolei radna sejmiku i przewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Stachowicz zwróciła uwagę na wysoką śmiertelność spowodowaną złym stanem powietrza.
Na konferencji obecny był także Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, który pozytywnie ocenił działania województwa śląskiego na rzecz poprawy jakości powietrza.
- Dziś Śląsk jest liderem programu „Czyste Powietrze”. To tutaj wymienia się najwięcej „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła. Małopolska, która tak dobrze sobie radziła, ale wstrzymała realizację swojej uchwały antysmogowej spadła w tym rankingu na miejsce piąte. To wystarczy za komentarz – powiedział Andrzej Guła.

Zasady konkursów

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza opiera się na dwóch konkursach – Inicjatywie Antysmogowej oraz Gminie pełną piersią. Na pierwszy z wymienionych programów przeznaczonych zostało 5 mln zł, a na drugi 700 tys. zł – w obu przypadkach środki pochodzą Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych UMWŚ.
Pieniądze z Inicjatywy Antysmogowej przeznaczone będą na realizację zadań wspierających gminy i służby kontrolne w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, a także na działania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Natomiast środki z programu Gmina Pełną piersią zostaną przekazane w formie nagród dla gmin na realizację zadań proekologicznych związanych z ochroną powietrza.
Jak wyjaśniają urzędnicy, Inicjatywa antysmogowa jest konkursem adresowanym do gmin regionu zobligowanych do przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu, a także ograniczenia emisji CO2. W ramach programu gmina może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie, ale łączna wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 200 tys. zł na gminę.
Pomocą finansową zostaną objęte takie działania jak np. zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne źródła ciepła w samorządowych obiektach użyteczności.

Nagrody i wyróżnienia dla gmin muszą być przeznaczone na cele związane z ochroną powietrza i mogą w swoim zakresie obejmować w szczególności: zakupy, dotacje, roboty budowlane, usługi i inne.

Nagrodą będzie voucher w kwocie:
I miejsce – 250 tys. zł
II miejsce – 200.000 zł
III miejsce – 150 tys. zł
2 wyróżnienia po 50 tys. zł.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, w drugim kwartale 2023 roku Program Poprawy Jakości Powietrza może być rozszerzony o narzędzia finansowe w ramach FESL 2021-2027 jakimi dysponować będzie UMWŚ w ramach projektu „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit”.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj