Tak jak dotychczas konkurs ma na celu uhonorowanie osób i organizacji, które w minionym roku szczególnie zasłużyły się dla miasta oraz jego mieszkańców. 
Propozycje kandydatur zgłaszają osoby fizyczne i instytucje, przy czym organizacje mogą zgłosić również kandydaturę własną lub swojego lidera. 

Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu. Przyjmuje je biuro obsługi interesanta na parterze urzędu przy ulicy Ogana, od 5 do 8 kwietnia.

W następnym kroku kandydaturom przyjrzy się komisja powołana przez prezydenta miasta, złożona z przedstawicieli urzędu i organizacji pozarządowych. 

Pod uwagę będzie brana, przykładowo, oryginalność inicjatyw, skala i zakres działań, efektywność (zaspakajanie potrzeb mieszkańców), wpływy na pozytywny wizerunek Knurowa, wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych. W ocenie pomogą materiały dokumentujące działania, np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.

Wyniki konkursu poznamy do 25 kwietnia, wręczenie nagród nastąpi na miejskim festynie do końca czerwca. 

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj